EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Ocena zarządzania pracownikami

Feedback

Tool

See tool

General info
Description

Dobry zespół jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu przez Twoją firmę. Jego sukces zależy w dużej mierze od pracowników. To, czy ludzie wnoszą do firmy swoje pomysły i umiejętności, zależy w znacznym stopniu, od jakości zarządzania personelem. Decydującymi wyzwaniami dla dobrego zarządzania pracownikami są: zwiększenie atrakcyjności pracy dla pracownika oraz znalezienie, promowanie i zatrzymanie dobrych pracowników.
Narzędzie to może być stosowane przez samego przedsiębiorcę - nawet bez wsparcia wewnętrznego lub zewnętrznego konsultanta.
Lista kontrolna wspiera priorytetyzację właściwych i koniecznych do podjęcia działań.

Korzyści

W ocenie zarządzania pracownikami znajdziesz wiele sugestii jak dobrze zarządzać pracownikami. Ocena pomaga wzmocnić i zmotywować pracowników, dzięki czemu można osiągnąć wyższą produktywność..

Sposób korzystania z narzędzia

Lista kontrolna składa się z 12 części:
- Planowanie kadrowe
- Rozwój pracowników
- Rekrutacja pracowników
- Działania motywujące pracowników
- Dobra atmosfera w pracy
- Komunikacja wewnętrzna, jako zadanie kierownictwa
- Ukierunkowane wykorzystanie różnorodności pracowników
- Atrakcyjność pracodawców
- Podstawowe postawy pracowników
- Wyjaśnianie i przekazywanie wartości i zasad
- Znajomość własnych mocnych i słabych stron
- Plan działania

Sprawdź zgodnie z "systemem świateł drogowych", które stwierdzenia odnoszą się do Twojej firmy (zielone), które są częściowo prawdziwe (niebieskie), a które raczej nie są prawdziwe (czerwone). W planie działania określ najważniejsze działania, którymi chcesz się zająć w swoim przedsiębiorstwie. Zwróć uwagę na wszystkie te punkty, w których została zaznaczona pilna potrzeba działania (czerwony) lub potrzeba działania (niebieski).

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele i dyrektorzy zarządzający.

Czas trwania

30 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy