EN | DE | ES | IT | MK | PL

PROJEKT


Mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMŚP)odgrywają znaczącą rolę w gospodarce europejskiej. MMP są potencjalnie szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie pod różnymi względami konkurować z usługami oferowanymi przez średnie i duże przedsiębiorstwa (np. pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia, poziomu płac, możliwości awansu).
MSE mogą i muszą reagować na ten stan rzeczy, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zatrudnialności swoich obecnych pracowników. Obok klasycznych środków bezpieczeństwa i higieny pracy należy w większym stopniu wdrożyć środki prewencyjnego utrzymania pracy i zatrudnialności, tak aby pracownicy mogli i chcieli wykonywać swoją pracę do czasu osiągnięcia planowanego wieku emerytalnego. Kompleksowe wspieranie zdolności do pracy może przyczynić się do wypełnienia tej luki.W ciągu ostatnich kilku lat w ramach licznych projektów badawczych i wdrożeniowych opracowano i zestawiono instrumenty do analizy i kształtowania warunków pracy, które umożliwiają to kompleksowe promowanie zdolności do pracy.
Zawsze jednak od konsultantów otrzymujemy informację, że istniejących instrumentów nie można stosować w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 15 pracowników: Są one zbyt skomplikowane, nie pasują do danego słownictwa lub mogą być stosowane tylko w przypadku większej liczby pracowników.Projekt AKKUEurope reprezentuje wysoce zmotywowanych i doświadczonych partnerów z 6 krajów, z których każdy posiada specyficzną wiedzę i doświadczenie w zakresie zatrudnialności i przedsiębiorczości w ogóle. Partnerstwo łączy dostawców usług edukacyjnych o znaczeniu rynkowym (mikroprzedsiębiorstwa) i partnerów IT.
Taki skład zapewnia zasięg geograficzny i możliwość upowszechniania wyników projektu w całej UE. Partnerzy posiadają uzupełniające się umiejętności i wiedzę, które umożliwiają AKKUEurope osiągnięcie celów poprzez trwałe i praktyczne rezultaty.

Partnerzy