EN | DE | ES | IT | MK | PL

PARTNERZY


CASE

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa jest prywatną, niekomercyjną, niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 r. w Warszawie. Dzisiaj CASE jest znanym na całym świecie ośrodkiem analitycznym, który według Global Go To Think Tank Index z 2018 roku znalazł się na pierwszym miejscu wśród think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym samym rankingu CASE miał również zaszczyt bycia drugim na świecie ośrodkiem analitycznym polityki społecznej, tuż za Urban Institute i przed Brookings Institution w Stanach Zjednoczonych. W swojej pracy Fundacja kieruje się przekonaniem, że rzetelne badania naukowe sprzyjają dobrobytowi obywateli poprzez pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Działalność CASE koncentruje się na pięciu obszarach badawczych: 1. Polityka fiskalna, makroekonomia i finanse publiczne 2. Europejska polityka sąsiedztwa, rozszerzenie, handel i integracja gospodarcza 3. Rynki pracy, kapitał ludzki i polityka społeczna 4. Zachęty inwestycyjne, innowacje, konkurencyjność i przedsiębiorczość 5. Reformy, wzrost i ograniczenie ubóstwa w krajach rozwijających się i przechodzących transformację. CASE ma duże doświadczenie we współpracy z międzynarodową społecznością darczyńców (w tym przede wszystkim z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską DFID, GDN itp. Open Society Institute, Eurofound, UNDP, USAID i Bankiem Światowym). Trzon badaczy CASE stanowią eksperci wewnętrzni oraz szeroka grupa tzw. CASE Fellows. Eksperci CASE pochodzą ze środowisk akademickich różnych krajów, sektora non-profit, prywatnych przedsiębiorstw i sektora publicznego. W realizacji swoich projektów CASE zapewnia więc zróżnicowaną i wszechstronnie utalentowaną sieć osób, które wnoszą szeroki zakres wiedzy, doświadczenia i kontaktów do realizowanych projektów. CASE przeprowadził wiele badań i analiz ekonomicznych w różnych obszarach badawczych, szeroko wykorzystując różne najnowocześniejsze modele ekonomiczne, nowoczesne metody empiryczne, narzędzia analizy ekonometrycznej, a także zapewniając badania naukowe w formie raportów (metodologicznych, technicznych, analitycznych ) oraz zalecenia dotyczące polityki opracowane na podstawie odpowiednich pytań badawczych (w formie dokumentów roboczych zorientowanych na politykę, e-briefów dotyczących polityki, publikacji). Bogate doświadczenie ekspertów CASE w dostarczaniu raportów i zaleceń dotyczących polityki gwarantuje precyzyjne myślenie analityczne, szeroki pogląd na koncepcję badań i wyniki badań najwyższej jakości.

CIT GmbH

The CIT GmbH is the Regional Development Agency (RDA) of the Federal District Spree-Neisse. The CIT GmbH carries out all relevant activities of an RDA like settlement and support service of companies and support service of new business (Entrepreneurship Incubator). Furthermore, the CIT GmbH is responsible for the broadband development in the district and is active in the development as well as company of German-Polish contacts. With the structural change in the region and the associated loss of jobs and know-how (brain drain) the CIT GmbH is searching for new markets for companies of the district to keep the skilled workers in the region. The CIT GmbH is experienced in the project work at Land, Federal and EU level. The projects are mostly focused on the needs of enterprises starting from investments up to personnel qualification. The CIT GmbH provides a whole chain of supporting opportunities for potential entrepreneurs, starting with low-level offers to gain entrepreneurial competencies, advise well before and afterwards the real start of a business, micro financing and European exchange of entrepreneurs.

The Community Development Institute (CDI)

The Community Development Institute (CDI) is a non-governmental and non-profit national umbrella association for development, education and social services. The association as an informal group started its work by the end of 1994 and with the first official registration by the Ministry of internal affairs in 1996. The CDI’s experience is based on more than 25 years’ work within the community, addressing citizens’ problems and needs and helping in overcoming challenges. Strategic aims: 1. Improvement of the living conditions and standard of life. 2. Strengthening of the democracy and civil society; 3. Vocational Education and Training / IT training 4. Economic development 5. Social services for vulnerable groups 6. Social cohesion Methods applied in the work of the CDI: a. Seminars b. Conferences c. Workshops d. Publication of printed educational materials e. Production of audio and video educational material f. Consultation and mentoring g. VET trainings h. Study trips and exchanges Currently the CDI has 8 staff members at its headquarter in Tetovo, Macedonia, and there are also national project coordinators as focal points in different regions. The CDI operates at local, national and international level, providing services and conducting activities in different regions, and in partnership, in various countries. We conduct activities on 4 continents: Asia, Africa, Europe and North America. The CDI has extensive knowledge and experience in implementing EU funded projects, providing high-level quality outputs and services: - creating diverse e-platforms and open educational resources, e-learning courses and has very strong potential and human capacities for implementation of projects related to e-learning. - possess relevant knowledge and experience implementing VET programs, offers trainings in cooperation with local and state institutions on various topics. - the organisation is a verified provider of Vocational Education And Training and of adult education by the Ministry of Education and Science of Macedonia. - well positioned in Macedonia as an organization that works on development of adult education and it’s recognized by the institutions as a relevant organization in that field, confirmed with signed memorandum for understanding and cooperation - works as a social enterprise and offers products and services to the community. - the organisation is a secretariat of the national platform for economic development which gathers Universities, chambers of commerce, civil society organisaitons and other relevant institutions.

 

D-ialogo

The internationally operating consultancy firm d-ialogo has been successfully operating for 16 years. We are focusing on demographic change, change management of SME and workability of staff and management. d-ialogo was founded by Hans-Jürgen Dorr, an economist with interest in the development of entrepreneurs and the development of companies in cooperation with the staff. Clients include SMEs, especially in the manufacturing industries, german national and state ministries, municipalities, insurance companies, trade and industry confederations and others. Hans-Jürgen Dorr and his team worked extensively on Erasmus+, Equal and Adapt projects (financed by the European Commission). He is one of the leading experts around demographic change in Germany. d-ialogo assists institutions in the development and implementation of qualifications and trainings through state-of-the-art technologies, methodologies and learning solutions. One focus tackles the issue of curriculum writing, foremost the entire development of the Demografie-Lotsen and workability trainings, on behalf of the german government.

INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions is a leading provider of information technology (IT) and engineering services based in Málaga. Its business plan has received the finalist award from the City of Madrid in the National Business Competition sponsored by IdeCesem Business School. Internet Web Solutions is specialized in domains like Professional Web Design,Web Development,Software Development,E-Commerce Solutions,E-learning projects and SEO strategies.It also provides online marketing solutions and quality translation services. Internet Web Solutions is providing high-tech,custom and quality web design,Outsourced Web Development and Software Development services with latest and emerging Web Technologies,in particular PHP,Java Script,AjAx and newest DHTML IT languages. Internet Web Solutions has a result-oriented team under one roof that comprises of Software/Web/Creative Designers, Developers, SEO Experts, Programmers, Software Developers and Marketing professionals. Our aim is to make IT technology much more accessible to general and specialized public.

IDP SAS

IDP, with branch offices in Italy and in Brussels, was established in 1996 by partners working since 1991 in Brussels in the frame of EU policies and EU funding programmes. It relies on more than 20 year experience in the development, submission and management of successful EU projects. Since 1999, IDP develops and carries out also specialised training courses for VET and Adult learners focused exclusively on EU related issues (EU Institutions, policies, programmes, project management etc), delivering an average of +1000 hrs/year of training to +550 adult attendees/year. IDP organises also study visits in Brussels to the EU Institutions or the participation of groups of AL to major EU events (such as the Open Days of DG Regio); moreover, it takes part in all EU events held in Brussels (Info days, conferences, meetings etc) and has regulars contacts with officers and representatives of Brussels-based Institutions, practitioners, associations and projects. As a training service provider, IDP organises, manages and delivers high quality specialised training for Local and other public authorities, focusing on the various aspects of project management, planning, financial management, implementation, fund-raising, etc In addition to serving the public and third sector, IDP offers services to institutional clients from both national and regional governments. Moreover, IDP is currently a contractor of the EU Institutions/Agencies having been awarded in 2010 two contracts on the basis of competitive bidding.

 

IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, is a non profit organisation established in Brussels (Belgium) in 2003. The principal aim of IHF is to provide the community (including non profit and local authorities) with assistance for the development of a wider international cooperation through activities of specialised training on European policies and the dissemination of European values. One of the means to reach this objective is the organisation of highly specialised courses and seminars focused at the development of European projects. The courses focus on EU Policies and Legislation, International Relations and Project Management, promoting the possibility to participate in EU-funded programmes. IHF organises also study groups to Brussels for young graduates, local authorities representatives, SMEs, Universities, promoting mobility activities at different training levels. Since 2004 IHF organised more than 40 study visits to Brussels for more than 500 people. IHF took part as associate partner in previous EU funded projects, contributing mainly to Disseminaton and exploitation activities. IHF provides further assistance through continuous monitoring of EU legislation and European Institution activities, and consequent spread of related information, assistance in the search for partners and building up of networks. Thanks to its presence in Brussels IHF asbl developed relevant experience in the organisation of Dissemination and Valorisation activities at EU level, through contacts with MEPs, other European associations and Institutions, stakeholders, consumers groups etc.

Partnerzy