EN | DE | ES | IT | MK | PL

NARZĘDZIA


Zdolność do pracy
Sensibilization
Analyzing
Realization tools

POJĘCIA:
PIĘTRO:
OBSZAR:
RODZAJ NARZĘDZIA:


Checklist:
Jak wspierać dobre samopoczucie i stan zdrowia w miejscu pracy?

Narzędzie pomaga małym i mikroprzedsiębiorstwom wspomagać dobre samopoczucie i stan zdrowia oraz zwiększać zaangażowanie pracowników w miejscy pracy, bez względu na ich obecny stan zdrowia i zdolność do pracy. Dzięki niemu kierownictwo może zidentyfikować, które czynniki w miejscu pracy sprawiają, że pracownicy czują się dobrze i które z nich mogą zostać wprowadzone w przyszłości. Narzędzie ma również na celu zapobieganie chorobom przewlekłym.

More

Kontrola miejsca pracy

W wielu przypadkach praca przy biurku i monitorze wiąże się ze szczególnymi, czasem bardzo dużymi obciążeniami, których można uniknąć dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu stanowisk pracy. W rezultacie długotrwałe utrzymanie zdolności do pracy może być wspierane przez niewielkie zmiany. Celem tego narzędzia jest takie usprawnienie pracy biurowej, aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę w sposób zdrowy i nieograniczony aż do emerytury.

More

Lista kontrolna oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy

W poniższych tabelach czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z bardzo obszerną próbką zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy, opracowaną przez CIIP (Włoskie Stowarzyszenie Konsultacyjne ds. Prewencji). Narzędzie jest formalnie podzielone na 5 obszarów koncepcyjnych: 1. Prewencja i praca zawodowa 2. Zapobieganie i środowisko pracy 3. Zapobieganie i aspekty organizacyjne 4. Zapobieganie i zdolność do pracy 5. Zdrowie psychiczne Każdy obszar jest podzielony na dalsze części, aby w jak największym stopniu uwzględnić wiele różnych zmiennych i dynamik, które mają wpływ na każdy z obszarów. Narzędzie jest zaprojektowane jako pomoc dla kierownictwa i/lub właścicieli w celu identyfikacji kluczowych obszarów interwencji, aby zagwarantować pracownikom bezpieczne środowisko. Ma być narzędziem pomocniczym i stanowić punkt odniesienia.

More

Nazwa narzędzia Bez stresu ze stresem - Kontrola Stresu

Nie jest łatwo stwierdzić, czy ludzie są po prostu trochę przepracowani i gotowi na wakacje, czy też stres sprawia, że są chorzy. Twoi pracownicy również mogą być wyczerpani z powodu ciągłego stresu. A co z Twoją firmą? Celem tej kontroli stresu jest rozpoznanie własnej sytuacji stresowej i sprawienie, aby sytuacja stresowa była przejrzysta dla pracowników. Narzędzie to jest przeznaczone dla kadry zarządzającej. Może być używane bez zewnętrznych konsultantów.

More

Ocena pracownicza

Ocena pracownicza jest wykorzystywana, jako sposób zarządzania personelem. Wymiana informacji między przełożonymi i pracownikami może odbywać się w krótkich i regularnych odstępach czasu, ale w praktyce często występują dłuższe okresy czasu pomiędzy kolejnymi ocenami. Stosowane są oceny półroczne lub roczne. Pracownicy otrzymują informację zwrotną na temat stanu pracy, a także perspektyw na najbliższe miesiące i lata. Równocześnie można odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wątpliwości. Dla menedżerów taka ocena pracownicza ma tę zaletę, że informacja zwrotna (w obu kierunkach) może być udzielona w spokojnej atmosferze. Idealnie byłoby, gdyby oceny pracownicze były wykorzystywane do planowania i ukierunkowywania rozwoju personelu w sposób celowy.

More

Ocena zarządzania pracownikami

Dobry zespół jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu przez Twoją firmę. Jego sukces zależy w dużej mierze od pracowników. To, czy ludzie wnoszą do firmy swoje pomysły i umiejętności, zależy w znacznym stopniu, od jakości zarządzania personelem. Decydującymi wyzwaniami dla dobrego zarządzania pracownikami są: zwiększenie atrakcyjności pracy dla pracownika oraz znalezienie, promowanie i zatrzymanie dobrych pracowników. Narzędzie to może być stosowane przez samego przedsiębiorcę - nawet bez wsparcia wewnętrznego lub zewnętrznego konsultanta. Lista kontrolna wspiera priorytetyzację właściwych i koniecznych do podjęcia działań.

More

Onboarding – Wprowadzanie nowych pracowników

Narzędzie to pozwala pracodawcom, menedżerom i przedsiębiorcom z mikro i małych przedsiębiorstw na lepszą integrację nowych pracowników. Nowi pracownicy powinni czuć się komfortowo już od pierwszego dnia pracy. Zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani, bardziej zaangażowani oraz bardziej wydajni. Zostają w firmie dłużej – co ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w obliczu niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

More

Test kompetencji

Podczas planowania i kształtowania własnej kariery na pierwszy plan wysuwają się preferencje i zainteresowania. Podstawowe pytania brzmią: "Co lubię?", a nawet "Co chcę robić?". Nie należy pomijać jednego czynnika: "W czym jestem dobry? W czym jestem dobra?". Test kompetencji da Ci odpowiedź dokładnie na to pytanie. Pole możliwych umiejętności i mocnych stron jest szerokie, test kompetencji może pokazać, w której dziedzinie jesteś szczególnie dobry/dobra i dzięki temu możesz odnieść sukces. Narzędzie wyjaśnia, co zawiera test kompetencji, dlaczego warto wykonać taki autotest, aby poznać swoje mocne strony

More

Zapewnienie sukcesu w nauce - Wykorzystanie nowej wiedzy w codziennym życiu zawodowym

Ciągłe kształcenie jest ważne, aby pracownicy i menedżerowie byli na bieżąco z najnowszą wiedzą i mogli rozwijać swoje umiejętności. Szczególnie w przypadku seminariów i warsztatów konieczne jest dobre przygotowanie wydarzenia oraz przeniesienie i zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Cała firma lub niektóre działy i ich pracownicy mogą skorzystać, jeśli jeden z pracowników nauczy się czegoś nowego.

MoreGuides / Brochures:


Analiza stresu związanego z pracą - Ankieta pracownicza dla lekarzy

Czy wiesz, jaki jest stan zdrowia Twoich lekarzy? Czy masz wgląd w to, jak warunki pracy w Twojej klinice/szpitalu wpływają na personel medyczny na różnych oddziałach? Jeśli chcesz dotrzeć do sedna tych procesów, zadaj konkretne pytania. Nikt nie zna odpowiedzi lepiej niż sami pracownicy. Celem tego narzędzia jest zmniejszenie stresu pracowników. Analiza pracy pod kątem stresu wspomaga zarządzanie kliniką/szpitalem.

More

Nazwa narzędzia Dobre projektowanie sesji roboczych - Projektowanie procesów zarządzania zmianą w małych firmach

Szczególnie w małych przedsiębiorstwach ważne jest, aby wszyscy współpracowali ze sobą. Szczególnie w przypadku procesów zarządzania zmianą pracownicy często reagują złością, jeśli nie są informowani w odpowiednim czasie. Często pomocne jest również zaangażowanie pracowników w ważne procesy zmian od samego początku. W ten sposób można stworzyć wspólne zrozumienie koniecznych działań. Jedną z możliwości udziału pracowników jest realizacja tematycznych sesji roboczych. Narzędzie to ma ogromne znaczenie dla podejścia do rozwiązywania problemów w kierunku rozwoju firmy w sposób zorientowany na pracowników.

More

Oświetlenie na stanowisku pracy

Narzędzie pozwala mikroprzedsiębiorstwom, małym firmom i potencjalnym przedsiębiorcom zrozumieć, w jaki sposób instalacje oświetleniowe powinny być zainstalowane i ustawione w miejscach pracy, tak aby umożliwiały prawidłową pracę pracowników bez uszczerbku na ich wzroku. Kwestie oświetlenia są czasami pomijane, ponieważ często do prawidłowego ustawienia oświetlenia wymagana jest specjalistyczna wiedza. Narzędzie oferuje przewodnik i kwestionariusze pozwalające zrozumieć i dostosować warunki oświetleniowe w celu uzyskania miejsca pracy dostosowanego do potrzeb pracowników.

More

Plan rozwoju biznesu

Narzędzie pozwala potencjalnym przedsiębiorcom rozpoznać swoje mocne strony i wykorzystać je dzięki planowi rozwoju biznesu. Zanim rozpocznie się prowadzenie działalności gospodarczej, należy poświęcić czas na osobistą refleksję. Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, czerpanie inspiracji od innych przedsiębiorców czy wyznaczenie celów, barier lub możliwych scenariuszy pomoże zrozumieć dynamikę i możliwe sytuacje, w których można się znaleźć po rozpoczęciu działalności. Ten formularz pozwoli na zwięzłą i skuteczną analizę wszystkich tych aspektów.

More

Powrót do pracy

Narzędzie pozwala użytkownikom, w zależności od ich stanowiska w przedsiębiorstwie, zrozumieć znaczenie procesu powrotu do pracy po wystąpieniu problemu zdrowotnego lub urazu. Oferuje przewodnik powrotu do pracy oraz kwestionariusze dla każdej z grup (pracodawców i pracowników), aby ocenić wiedzę grupy oraz określić moment procesu powrotu do pracy, któremu nie poświęcili uwagi lub poświęcili jej zbyt mało, przez co nie dostosowali się do potrzeb osób powracających.

More

Przegląd Projektów “Workability” i “AKKU Europe”

W pierwszym kroku użytkownicy projektu i instrumentów muszą zrozumieć znaczenie pojęcia wykonalności. Przy pomocy tego instrumentu przybliżamy tło i znaczenie tego pojęcia, wyjaśniamy szczegółowo "Dom wykonalności" według prof. Ilmarinena i zalety klasyfikacji wszystkich instrumentów AKKU w ramach tego domu. Ponadto przedstawiamy przegląd instrumentów, ich punkty centralne i możliwe zastosowania.

More

Uważność – narzędzie służące zwiększaniu koncentracji

Uważność to technika medytacji, która pomaga w osiągnięciu równowagi w pracy. Współczesny pracownik, pod wpływem wielu bodźców, często jest odpowiedzialny za bardzo różne zadania i zbyt wiele zadań do wykonania. W związku z tym nie jest w stanie utrzymać uwagi lub skupić się na zadaniu przez dłuższy okres czasu. Technika uważności trenuje umiejętność świadomego i pełnego zwracania uwagi na chwilę obecną. Efekty obejmują poprawę koncentracji, produktywności, kreatywnego myślenia i efektywnej komunikacji.

More

Zapobieganie ryzyku zawodowemu

Narzędzie jest przydatne dla młodych pracowników, aby byli świadomi ryzyka zawodowego, które może wystąpić w miejscu pracy i wiedzieli, jak mu zapobiegać. Środowisko pracy może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników przez przedmioty takie jak: drabiny, schody, komputery lub inny sprzęt informatyczny. W takich przypadkach postawa pracownika ma fundamentalne znaczenie, ponieważ w celu zapobiegania ryzyku powinien on zawsze prawidłowo korzystać ze sprzętu i narzędzi pracy oraz informować przełożonego w przypadku wystąpienia ryzyka. Dzięki poniższym wskazówkom młodzi pracownicy i ich przełożeni otrzymają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych w miejscu pracy, które mogą zastosować, aby uniknąć ryzyka i zagrożeń oraz zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki pracy.

More

Zarządzanie personelem – właściwa ocena i motywacja - wytyczne

Jako lider/liderka nie zawsze masz możliwość zajrzenia w najmniejsze zakamarki swojej firmy. Jeśli chodzi o odkrywanie słabych punktów i ich poprawę, jesteś zdany/zdana na pomoc swoich pracowników. Jednym z instrumentów poprawy jakości w przedsiębiorstwie jest tzw. krąg jakości. W przeciwieństwie do zwykłych spotkań czy grup roboczych jego celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w przedsiębiorstwie. Ważne jest, aby uczestnictwo było całkowicie dobrowolne. Dobrowolność tworzy motywację i prowadzi do wymiernych rezultatów. W dłuższej perspektywie poprawa jakości stanie się procesem samoczynnym, jeśli wszyscy uczestnicy będą pozytywnie nastawieni do udziału w kręgach jakości i będą wspierać tę formę współpracy.

More

Zdrowe miejsce pracy – obszary kluczowe

Celem narzędzia jest prezentacja kluczowych obszarów, które można wykorzystać do promocji inicjatyw związanych ze zdrowym miejscem pracy lub które wpływają na takie inicjatywy. Pracodawcy oraz pracownicy mogą wybrać spośród zaproponowanych kluczowych obszarów te, na które ich zdaniem należy zwrócić większą uwagę, aby wpłynąć na poprawę lub stworzenie zdrowego miejsca pracy, a także sposoby skutecznego rozwijania tych kluczowych obszarów.

More

Łączenie życia prywatnego i pracy, a przeciążenie pracą

Cyfryzacja umożliwia dostęp do danych i mediów niemal z każdego miejsca. Oznacza to, że coraz bardziej zanika ścisły podział na życie zawodowe i prywatne. Popularne staje się łączenie pracy z życiem prywatnym. Pracownicy mogą być dostępni dla klientów także w weekendy. Mogą nie tylko wykonywać część pracy w domowym biurze, ale także załatwiać prywatne sprawy w godzinach pracy w ramach rekompensaty. Brzmi obiecująco, ale nie każdy pracownik i pracodawca jest do tego przekonany. Jakie znaczenie ma łączenie życia zawodowego i prywatnego w świecie pracy oraz jakie są związane z tym zalety i wady, dowiesz się z tego treningu.

MoreQuestionnaires:
Jakim liderem jesteś?

Narzędzie pozwala zidentyfikować istniejące typy liderów. Menedżerowie mogą ocenić swoje predyspozycje i zachowania wypełniając kwestionariusz, dzięki czemu mogą zastanowić się nad swoją pracą i relacjami z pracownikami. W kolejnej części znajduje się opis każdego profilu i możliwa jest identyfikacja z jednym lub kilkoma z nich, podążając za teorią Daniela Golemana, zgodnie z którą w każdej osobie mogą współistnieć różne typy liderów.

More

Kwestionariusz ‘WAI’

Opracowany przez CIIP (Włoskie Stowarzyszenie Konsultacyjne ds. Prewencji), Kwestionariusz Wskaźnika Zdolności do Pracy (Work Ability Index (WAI))zawiera bardzo szczegółową listę pytań mających na celu zbadanie wśród pracowników nie tylko ogólnego poziomu zadowolenia z pracy, ale także, i co najważniejsze, czy zadania wykonywane codziennie w ich miejscu pracy wpływają (lub już wpłynęły) na ich samopoczucie, zdrowie fizyczne i/lub psychiczne. Narzędzie nie wydaje się mieć określonej grupy docelowej, co oznacza, że może być adresowane zarówno do kadry zarządzającej, jak i pracowników. Jednocześnie, nie wydaje się ono odnosić do żadnej konkretnej branży. Zewnętrzni konsultanci, jak również dyrektorzy zarządzający mogą na nim polegać, jako że jest wysoce skuteczne i efektywne.

More

Nazwa narzędzia Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (ang.International Physical Activity Questionnaire) jest narzędziem samodzielnej oceny opracowanym przez IPAQ. Kwestionariusz ma na celu pomóc ludziom w samodzielnej ocenie poziomu ich aktywności fizycznej. Wynikiem oceny jest przypisanie do jednej z trzech kategorii: 1. Niska: wynik ten przypisywany jest osobom, które nie podejmują żadnej aktywności fizycznej jakiegokolwiek rodzaju. 2. Umiarkowana: wynik ten przypisywany jest osobom, które uprawiają intensywną aktywność fizyczną minimum 3 dni w tygodniu LUB aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności 5 dni w tygodniu LUB 30 minut dziennie spaceru. 3. Wysoka: wynik ten przypisywany jest osobom, które uprawiają aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności 7 dni w tygodniu. Kwestionariusz jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich: naukowcy i badacze ze wszystkich dziedzin nauki są zachęcani do opierania się na nim jako ramie metodologicznej. Kwestionariusz jest dostępny w dwóch wersjach: • wersja krótka, zalecana dla małych inicjatyw na poziomie lokalnym LUB w przypadku „aktywności fizycznej w ciągu ostatnich siedmiu dni". • wersja długa, zalecana dla programów badawczych na dużą skalę LUB w przypadku "zawodowej, codziennej aktywności fizycznej" (tj. atleci, sportowcy). Na potrzeby projektu AKKU, proponujemy wykorzystanie wersji krótkiej, która lepiej odpowiada celom i skali tego pakietu roboczego

More

Ocena stanu zdrowia pracowników i zdolności do pracy

Narzędzie to pozwala mikroprzedsiębiorstwom, małym firmom i przedsiębiorcom zidentyfikować pracowników o podwyższonym ryzyku długotrwałej niezdolności do pracy oraz pracowników, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej. Identyfikuje ono również i wskazuje znane czynniki ryzyka związane z postawą, sytuacją społeczną i stanem zdrowia danej osoby, aby wykryć istniejące bariery w pracy. Jest również wykorzystywane do uzyskania informacji o usprawnieniach, które dana osoba uważa za potrzebne do poprawy jej zdolności do pracy

More

Ocena zdolności do pracy – Kierownictwo

Utrzymanie zdolności do pracy jest dla firm ważnym czynnikiem sukcesu. Zwłaszcza ze względu na wydłużony okres aktywności zawodowej ważne jest, aby utrzymywać i promować zdolność do pracy na różnych poziomach. Zdolność do pracy nie oznacza jedynie zdrowia, ale obejmuje również inne ważne aspekty, takie jak warunki pracy, kultura korporacyjna i umiejętności pracowników. Narzędzie to jest podstawowym narzędziem do analizy sytuacji kierownictwa i pracowników w zakresie zdolności do pracy. Jest to narzędzie, które może być wykorzystane przez zewnętrznego konsultanta do podjęcia odpowiednich działań w celu poprawy sytuacji. Zalecenia dotyczące działań pokazują konkretne kroki wdrażane w celu promowania zdolności do pracy lub wskazują na potrzebę głębszej analizy. Oparte na 20 pytaniach House of Workability (tzw. domu zdolności do pracy) według prof. Ilmarinena, narzędzie to umożliwia doskonałą ocenę zdolności do pracy kierownictwa i pracowników. Narzędzie 5B_1 to kwestionariusz dla kierownictwa.Narzędzie 5B_2 to kwestionariusz dla pracowników.

More

Ocena zdolności do pracy – Pracownicy

Utrzymanie zdolności do pracy jest dla firm ważnym czynnikiem sukcesu. Zwłaszcza ze względu na wydłużony okres aktywności zawodowej ważne jest, aby utrzymywać i promować zdolność do pracy na różnych poziomach. Zdolność do pracy nie oznacza jedynie zdrowia, ale obejmuje również inne ważne aspekty, takie jak warunki pracy, kultura korporacyjna i umiejętności pracowników. Narzędzie to jest podstawowym narzędziem do analizy sytuacji kierownictwa i pracowników w zakresie zdolności do pracy. Jest to narzędzie, które może być wykorzystane przez zewnętrznego konsultanta do podjęcia odpowiednich działań w celu poprawy sytuacji. Zalecenia dotyczące działań pokazują konkretne kroki wdrażane w celu promowania zdolności do pracy lub wskazują na potrzebę głębszej analizy. Oparte na 20 pytaniach House of Workability (tzw. domu zdolności do pracy) według prof. Ilmarinena, narzędzie to umożliwia doskonałą ocenę zdolności do pracy kierownictwa i pracowników. Narzędzie 5B_1 to kwestionariusz dla kierownictwa. Narzędzie 5B_2 to kwestionariusz dla pracowników.

More

Ocena zdolności motorycznych i sensorycznych pracownika oraz dostępności miejsca pracy

Narzędzie jest przeznaczone do oceny indywidualnej zdolności do pracy, zarówno w przypadku osób aktualnie pracujących, jak i tych, które planują powrót do pracy lub dopiero zostaną zatrudnione. Może być wykorzystywane przez dział kadr do identyfikacji specjalnych potrzeb przyszłego pracownika lub do wspierania procesu podejmowania decyzji dotyczących adaptacji miejsca pracy.

More

Praca zdalna: czy nasza przestrzeń do pracy odpowiada naszym potrzebom?

Z powodu pandemii wiele firm wdrożyło pracę zdalną, w wyniku czego pracownicy musieli zamienić swoje domy w biura. Pomimo wynikającego z tego kompromisu, polegającego na przeznaczeniu przestrzeni domowej na wspomniane "domowe biura", nie zawsze spełnia ona odpowiednie środki bezpieczeństwa. Narzędzie to umożliwia analizę stanowisk pracy w domu, aby zrozumieć, czy przyjęte środki i zwyczaje są odpowiednie, a jeśli nie, to przedstawione zostaną porady i zalecenia, jak je poprawić.

More

Ryzyka w miejscu pracy i środki prewencyjne

Celem narzędzia jest zapoznanie pracowników i pracodawców ze sposobami zapobiegania ryzyku w miejscu pracy oraz upewnienie się, że wszystkie zasady są przestrzegane, np. oceny, dostarczanie materiałów, szkolenie pracowników. Kwestie analizowane w narzędziu są przydatne dla przedsiębiorstwa, aby wiedziało, jakie procedury są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a dla pracowników, aby wiedzieli, jakie środki powinny być stosowane w firmie oraz co powinni otrzymać

More

Szybki test - cyfryzacja - 1

Zmierz swoją dojrzałość cyfrową w zaledwie kilka minut. Transformacja cyfrowa udaje się tylko w całości - albo wcale. Transformacja cyfrowa wymaga ogromnych zmian - to już jest jasne dla każdej firmy. Ale same rozwiązania technologiczne nie wystarczą. Cyfryzacja wpływa na wszystkie obszary działalności firmy - od strategii, przez relacje z klientami, po kulturę korporacyjną. Celem tego narzędzia jest dokonanie oceny procesu transformacji cyfrowej w Twojej firmie.

MoreExcel:
Szybki test - cyfryzacja - 2

Zmierz swoją dojrzałość cyfrową w zaledwie kilka minut. Transformacja cyfrowa udaje się tylko w całości - albo wcale. Transformacja cyfrowa wymaga ogromnych zmian - to już jest jasne dla każdej firmy. Ale same rozwiązania technologiczne nie wystarczą. Cyfryzacja wpływa na wszystkie obszary działalności firmy - od strategii, przez relacje z klientami, po kulturę korporacyjną. Celem tego narzędzia jest dokonanie oceny procesu transformacji cyfrowej w Twojej firmie.

MoreVideos:
Plan rozwoju biznesu

Narzędzie pozwala potencjalnym przedsiębiorcom rozpoznać swoje mocne strony i wykorzystać je dzięki planowi rozwoju biznesu. Zanim rozpocznie się prowadzenie działalności gospodarczej, należy poświęcić czas na osobistą refleksję. Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, czerpanie inspiracji od innych przedsiębiorców czy wyznaczenie celów, barier lub możliwych scenariuszy pomoże zrozumieć dynamikę i możliwe sytuacje, w których można się znaleźć po rozpoczęciu działalności. Ten formularz pozwoli na zwięzłą i skuteczną analizę wszystkich tych aspektów.

More

Praca zdalna: czy nasza przestrzeń do pracy odpowiada naszym potrzebom?

Z powodu pandemii wiele firm wdrożyło pracę zdalną, w wyniku czego pracownicy musieli zamienić swoje domy w biura. Pomimo wynikającego z tego kompromisu, polegającego na przeznaczeniu przestrzeni domowej na wspomniane "domowe biura", nie zawsze spełnia ona odpowiednie środki bezpieczeństwa. Narzędzie to umożliwia analizę stanowisk pracy w domu, aby zrozumieć, czy przyjęte środki i zwyczaje są odpowiednie, a jeśli nie, to przedstawione zostaną porady i zalecenia, jak je poprawić.

MoreInfographics:
Ankieta pracownicza -jak zwiększyć zaangażowanie pracowników w mojej firmie?

Brak zaangażowania pracowników powoduje większą absencję, wyższą rotację pracowników i hamuje innowacyjność, dlatego warto zwracać uwagę na zaangażowanie pracowników i je poprawiać. W tym przewodniku, dzięki ciekawym studiom przypadków, dowiesz się, jak można uzyskać wartościową informację zwrotną. Pokażemy Ci, jak prawidłowo zaprojektować, wdrożyć i ocenić ankietę pracowniczą.

More
Sesje robocze: wywiady, spotkania i praca zespołowa

Narzędzie to ma na celu pokazanie różnych sesji roboczych, które mogą być przeprowadzane w małych i mikroprzedsiębiorstwach oraz jak je skutecznie rozwijać.

MorePartnerzy