EN | DE | ES | IT | MK | PL

NARZĘDZIA


Celem projektu AKKUEurope jest zatem systematyczny rozwój i testowanie multimedialnego zestawu narzędzi odpowiedniego dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów, wspólnie z właścicielami i pracownikami wybranych mikro- i małych przedsiębiorstw. W tym celu najpierw przeprowadzane jest badanie istniejących instrumentów w uczestniczących w projekcie krajach europejskich partnerów projektu. Po przebadaniu co najmniej 200 instrumentów w kontekście zdrowia i zatrudnialności, zostanie opracowany katalog kryteriów, według których instrumenty będą oceniane. Podstawowym kryterium oceny jest możliwość ich wykorzystania w MMP.Na podstawie katalogu kryteriów, konsorcjum ekspertów projektu wybierze co najmniej 30 instrumentów do zestawu narzędzi, które będą mogły być wykorzystywane w całej Europie. Wybrane instrumenty zostaną dostosowane do potrzeb mikro- i małych przedsiębiorstw lub opracowane z myślą o tej grupie docelowej, a zwłaszcza o pracujących w niej pracownikach, i przetestowane wspólnie z modelowymi firmami z sektora MMP we wszystkich krajach europejskich objętych projektem.

Partnerzy