EN | DE | ES | IT | MK | PL

PARTNERZY STOWARZYSZENI
Platforma AKKU Europe ma służyć jako Wirtualna Społeczność dedykowana utrzymaniu zdolności do pracy.

Zaangażowanie partnerów stowarzyszonych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości projektu AKKU Europe. Partnerom stowarzyszonym zostanie zaoferowane, jako nagroda za ich zaangażowanie i wkład, widoczność we wszystkich działaniach projektu (w szczególności w Upowszechnianiu), wczesny dostęp do wyników projektu i bycie wymienionym w Platformie OER.

Partnerzy