EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Plan rozwoju biznesu

Feedback
Video
Description

Narzędzie pozwala potencjalnym przedsiębiorcom rozpoznać swoje mocne strony i wykorzystać je dzięki planowi rozwoju biznesu. Zanim rozpocznie się prowadzenie działalności gospodarczej, należy poświęcić czas na osobistą refleksję. Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, czerpanie inspiracji od innych przedsiębiorców czy wyznaczenie celów, barier lub możliwych scenariuszy pomoże zrozumieć dynamikę i możliwe sytuacje, w których można się znaleźć po rozpoczęciu działalności. Ten formularz pozwoli na zwięzłą i skuteczną analizę wszystkich tych aspektów.

Grupa docelowa

Małe i mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorcy

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy