EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Ocena zdolności motorycznych i sensorycznych pracownika oraz dostępności miejsca pracy

Feedback

See tool

General info
Module: Ocena zdolności motorycznych i sensorycznych pracownika oraz dostępności miejsca pracy
Unit 1: Informacja ogólne

CelClick to read  
Grupa docelowaClick to read  
KorzyściClick to read  
Czas trwaniaClick to read  
Sposób korzystania z narzędziaClick to read  
Unit 2: Ocena zdolności motorycznych i sensorycznych pracownika oraz dostępności miejsca pracy

Oceniane obszaryClick to read  
Ocena zdolności motorycznychClick to read  
Decision table for assesment of motor skillsClick to read  
Potrzebny rodzaj wsparciaClick to read  
Ocena dostępności miejsca pracyClick to read  
Tabela decyzyjna do oceny dostępności miejsca pracyClick to read  
Potrzebny rodzaj wsparcia Click to read  
Ocena zdolności sensorycznych Click to read  
Tabela decyzyjna do oceny zdolności sensorycznych Click to read  
Potrzebny rodzaj wsparcia Click to read  
Plan działaniaClick to read  
Cel

Narzędzie jest przeznaczone do oceny indywidualnej zdolności do pracy, zarówno w przypadku osób aktualnie pracujących, jak i tych, które planują powrót do pracy lub dopiero zostaną zatrudnione. Może być wykorzystywane przez dział kadr do identyfikacji specjalnych potrzeb przyszłego pracownika lub do wspierania procesu podejmowania decyzji dotyczących adaptacji miejsca pracy.

Korzyści

Narzędzie zapewnia wczesną identyfikację specyficznych potrzeb pracownika przed jego zatrudnieniem oraz sprawdzenie jego możliwości w zakresie radzenia sobie z wymaganiami stanowiska, co przyczynia się do lepszego dopasowania do stanowiska. W przypadku zastosowania narzędzia dla już zatrudnionych pracowników skutkuje to lepszą wydajnością, jeśli zidentyfikowane słabości zostaną odpowiednio zaadresowane poprzez wsparcie pracodawcy i dostosowanie sprzętu. Może to również zapobiec przedwczesnemu opuszczeniu pracy z powodu trudności motorycznych lub sensorycznych.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie składa się z trzech tabel decyzyjnych obejmujących zdolności motoryczne, dostępności miejsca pracy oraz zdolności sensorycznych . Po rozwiązaniu tabeli decyzyjnej i udzieleniu odpowiedzi na pytania możliwe jest określenie niezależności pracownika w danym obszarze w siedmiostopniowej skali (1 - stałe wsparcie, 7 - niezależność bez modyfikacji) oraz określenie możliwych adaptacji miejsca pracy lub zakupu specjalistycznego sprzętu.

Grupa docelowa

Kierownictwo wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, dział kadr.

Czas trwania

15 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy