General information
Tool:

Ocena zdolno艣ci motorycznych i sensorycznych pracownika oraz dost臋pno艣ci miejsca pracy

Kind of tool:
Questionnaire 
Target group:
Kierownictwo wszystkich rodzaj贸w przedsi臋biorstw, dzia艂 kadr.  
Duration in minutes:
15 minut 
Description of the tool:
Narz臋dzie jest przeznaczone do oceny indywidualnej zdolno艣ci do pracy, zar贸wno w przypadku os贸b aktualnie pracuj膮cych, jak i tych, kt贸re planuj膮 powr贸t do pracy lub dopiero zostan膮 zatrudnione. Mo偶e by膰 wykorzystywane przez dzia艂 kadr do identyfikacji specjalnych potrzeb przysz艂ego pracownika lub do wspierania procesu podejmowania decyzji dotycz膮cych adaptacji miejsca pracy. 
Benefit of the tool:
Narzędzie zapewnia wczesną identyfikację specyficznych potrzeb pracownika przed jego zatrudnieniem oraz sprawdzenie jego możliwości w zakresie radzenia sobie z wymaganiami stanowiska, co przyczynia się do lepszego dopasowania do stanowiska. W przypadku zastosowania narzędzia dla już zatrudnionych pracowników skutkuje to lepszą wydajnością, jeśli zidentyfikowane słabości zostaną odpowiednio zaadresowane poprzez wsparcie pracodawcy i dostosowanie sprzętu. Może to również zapobiec przedwczesnemu opuszczeniu pracy z powodu trudności motorycznych lub sensorycznych.  
Duration:
15 minut 
How to use the tool:
Narz臋dzie sk艂ada si臋 z trzech tabel decyzyjnych obejmuj膮cych zdolno艣ci motoryczne, dost臋pno艣ci miejsca pracy oraz zdolno艣ci sensorycznych . Po rozwi膮zaniu tabeli decyzyjnej i udzieleniu odpowiedzi na pytania mo偶liwe jest okre艣lenie niezale偶no艣ci pracownika w danym obszarze w siedmiostopniowej skali (1 - sta艂e wsparcie, 7 - niezale偶no艣膰 bez modyfikacji) oraz okre艣lenie mo偶liwych adaptacji miejsca pracy lub zakupu specjalistycznego sprz臋tu.  
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
CASE 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

The materials published on the AKKU project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.