EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Jakim liderem jesteś?

Feedback

See tool

General info
Description

Narzędzie pozwala zidentyfikować istniejące typy liderów. Menedżerowie mogą ocenić swoje predyspozycje i zachowania wypełniając kwestionariusz, dzięki czemu mogą zastanowić się nad swoją pracą i relacjami z pracownikami. W kolejnej części znajduje się opis każdego profilu i możliwa jest identyfikacja z jednym lub kilkoma z nich, podążając za teorią Daniela Golemana, zgodnie z którą w każdej osobie mogą współistnieć różne typy liderów.

Korzyści

Dzięki temu narzędziu możliwa jest analiza własnej postawy jako menedżera, refleksja nad nią i zrozumienie, jak można pracować nad swoimi cechami. Menedżer będzie mógł przyjąć pewne zachowania, inspirowane każdym z profili, dzięki czemu będzie w stanie zrozumieć najlepszy sposób podejścia i radzenia sobie z każdą sytuacją, co doprowadzi do poprawy zarządzania ludźmi.

Sposób korzystania z narzędzia

Aby skorzystać z narzędzia, menedżer zaczyna od wypełnienia kwestionariusza. Przedstawia on sześć tabel określających typologię lidera, na które może odpowiedzieć zaznaczając: zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się lub zdecydowanie się nie zgadzam. Na końcu kwestionariusza osoba wypełniająca będzie mogła dowiedzieć się, jakie są typologie liderów, jakie są ich cechy charakterystyczne i z którymi się zgadza. W ten sposób dowie się, jakim jest liderem i jak mogłabyś poprawić swoje umiejętności zarządcze.

Grupa docelowa

Menadżerowie w małych i mikroprzedsiębiorstwach

Czas trwania

20 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy