EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Przegląd Projektów “Workability” i “AKKU Europe”

Feedback

PPT
Module: Przegląd Projektów “Workability” i “AKKU Europe”
Unit 1: Informacje ogólne

Opis celuClick to read  
Grupa docelowaClick to read  
Korzyści z narzędziaClick to read  
Czas trwaniaClick to read  
W jaki sposób używać narzędzia?Click to read  
Spis treściClick to read  
WprowadzenieClick to read  
ObjaśnieniaClick to read  
The "AKKU Europe Project"Click to read  
NarzędziaClick to read  
NarzędziaClick to read  
NarzędziaClick to read  
NarzędziaClick to read  
NarzędziaClick to read  
Cel

W pierwszym kroku użytkownicy projektu i instrumentów muszą zrozumieć znaczenie pojęcia wykonalności. Przy pomocy tego instrumentu przybliżamy tło i znaczenie tego pojęcia, wyjaśniamy szczegółowo "Dom wykonalności" według prof. Ilmarinena i zalety klasyfikacji wszystkich instrumentów AKKU w ramach tego domu.
Ponadto przedstawiamy przegląd instrumentów, ich punkty centralne i możliwe zastosowania.

Korzyści

Użytkownik uzyska doskonały przegląd wszystkich aspektów wykonalności, "Domu Wykonalności" i wszystkich narzędzi opracowanych w ramach projektu AKKU Europe.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie jest zorganizowane w formie prezentacji, aby krok po kroku nauczyć się wszystkich ważnych aspektów wykonalności i "Domu Wykonalności".

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele, dyrektorzy zarządzający i pracownicy

Czas trwania

60-120 min

 Related training material

Partnerzy