EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Kontrola miejsca pracy

Feedback

Tool

See tool

General info
Description

W wielu przypadkach praca przy biurku i monitorze wiąże się ze szczególnymi, czasem bardzo dużymi obciążeniami, których można uniknąć dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu stanowisk pracy. W rezultacie długotrwałe utrzymanie zdolności do pracy może być wspierane przez niewielkie zmiany.
Celem tego narzędzia jest takie usprawnienie pracy biurowej, aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę w sposób zdrowy i nieograniczony aż do emerytury.

Korzyści

Za pomocą narzędzia "Kontrola miejsca pracy" możesz sprawdzić jakość miejsca pracy w swoim biurze. Każde miejsce z osobna powinno zostać sprawdzone, ponieważ warunki między miejscami zawsze będą się różnić. Kontrola miejsca pracy może służyć jako wstęp do kompleksowej oceny ryzyka.

Sposób korzystania z narzędzia

Po opisaniu miejsca pracy w pierwszym kroku, zaznacz, czy Twoje miejsce pracy jest optymalne pod względem wymienionych punktów ("tak") czy nie ("nie").
Jeśli to możliwe, wprowadź małe zmiany od razy, a następnie oceń swoje miejsce pracy po wprowadzeniu zmian. W razie potrzeby wyjaśnij swoją ocenę w kolumnie "Uwagi", aby móc się do niej odnieść przy opracowywaniu dalszych działań.

Kontrola miejsca pracy obejmuje następujące obszary:
1. Opis stanowiska pracy
2. Rozmieszczenie sprzętu roboczego w pomieszczeniu
3. Oświetlenie i warunki oświetleniowe
4. Klimat i hałas w pomieszczeniu
5. Stół roboczy, powierzchnia robocza
6. Rozmieszczenie sprzętu roboczego
7. Krzesła do pracy biurowej
8. Pomoc w razie wypadku
9. Drabiny i schody
10. Inne

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele i dyrektorzy zarządzający, pracownicy

Czas trwania

20 minutes

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy