EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Преглед Работоспособност и проектот AKKU Europe

Повратни информации

PPT
Module: Преглед Работоспособност и проектот AKKU Europe
Unit 1: обща информация

Опис на целтаClick to read  
Таргет групаClick to read  
Бенефити на алаткатаClick to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
СодржинаClick to read  
ВоведClick to read  
ОбјаснувањаClick to read  
Проектот "AKKU Europe"Click to read  
АлаткиClick to read  
АлаткиClick to read  
АлаткиClick to read  
АлаткиClick to read  
АлаткиClick to read  
Опис на целта

Во првиот чекор, корисниците на проектот и инструментите мора да го разберат значењето на концептот на работоспособност. Со овој инструмент даваме увид во позадината и значењето на поимот, детално ја објаснуваме „Куќата на работоспособност“ според проф. Илмаринен и предностите од класифицирањето на сите инструменти AKKU во куќата. Дополнително, даваме преглед на инструментите, нивните фокусни точки и нивните можни примени.

Придобика од алатката

Корисникот ќе добие одличен преглед на сите аспекти на работоспособност, „Куќата на работоспособност“ и сите алатки развиени во проектот AKKU Europe.

Како да се користи алатката

Алатката е организирана во форма на презентација за да ги научи чекор по чекор сите важни аспекти на работоспособност и „Куќа на работоспособност“.

Времетраење

60-120 min

 Related training material

Партнери