EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Zdrowe miejsce pracy – obszary kluczowe

Feedback

See tool

General info
Module: Zdrowe miejsce pracy – obszary kluczowe
Unit 1: Informacje ogólne

CelClick to read  
Grupa docelowaClick to read  
KorzyściClick to read  
Czas trwaniaClick to read  
Sposób korzystania z narzędziaClick to read  
Unit 2: Zdrowe miejsce pracy – obszary kluczowe

CeleClick to read  
Poruszane tematyClick to read  
Podstawowe informacje o zdrowym miejscu pracy Click to read  
Key Areas of influenceClick to read  
Kluczowe obszaryClick to read  
Zdrowie indywidualne Click to read  
Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa Click to read  
Fizyczne środowisko pracyClick to read  
Psychospołeczne środowisko pracyClick to read  
Plan działaniaClick to read  
Cel

Celem narzędzia jest prezentacja kluczowych obszarów, które można wykorzystać do promocji inicjatyw związanych ze zdrowym miejscem pracy lub które wpływają na takie inicjatywy. Pracodawcy oraz pracownicy mogą wybrać spośród zaproponowanych kluczowych obszarów te, na które ich zdaniem należy zwrócić większą uwagę, aby wpłynąć na poprawę lub stworzenie zdrowego miejsca pracy, a także sposoby skutecznego rozwijania tych kluczowych obszarów.

Korzyści

Narzędzie to pozwoli stworzyć zdrowe miejsce pracy, poprzez wybór i wdrożenie różnych metod, dzięki wskazówkom podanym w obszarach kluczowych. Tak skonstruowane narzędzie będzie pomocne w przedsiębiorstwach, które odnotowują urazy lub choroby związane z wykonywanymi przez pracowników zadaniami, lub te, w których wiedza na temat zdrowego miejsca pracy jest niewielka.
Cele obejmują: zdobycie nowych informacji, uzyskanie satysfakcjonujących wyników, skrócenie czasu potrzebnego na identyfikację i rozwiązanie problemów w obszarach kluczowych oraz zwiększenie zaangażowania zespołu w poprawę i tworzenie zdrowego miejsca pracy.

Sposób korzystania z narzędzia

Aby w pełni wykorzystać to narzędzie, przeczytaj uważnie wszystkie informacje, następnie wybierz obszar według przypisanego priorytetu i kontynuuj sporządzając notatki dotyczące wybranego obszaru.
W ten sposób wykryjesz problem, wybierzesz metodę wdrożenia i sposób dalszej oceny wdrażanego działania.

Grupa docelowa

Pracodawcy, pracownicy

Czas trwania

20 minutes

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy