EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Ocena pracownicza

Feedback

See tool

General info
Description

Ocena pracownicza jest wykorzystywana, jako sposób zarządzania personelem. Wymiana informacji między przełożonymi i pracownikami może odbywać się w krótkich i regularnych odstępach czasu, ale w praktyce często występują dłuższe okresy czasu pomiędzy kolejnymi ocenami. Stosowane są oceny półroczne lub roczne. Pracownicy otrzymują informację zwrotną na temat stanu pracy, a także perspektyw na najbliższe miesiące i lata. Równocześnie można odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wątpliwości.
Dla menedżerów taka ocena pracownicza ma tę zaletę, że informacja zwrotna (w obu kierunkach) może być udzielona w spokojnej atmosferze. Idealnie byłoby, gdyby oceny pracownicze były wykorzystywane do planowania i ukierunkowywania rozwoju personelu w sposób celowy.

Korzyści

Niniejszy poradnik umożliwia optymalne zaprojektowanie warunków ramowych dla oceny pracowników, przeprowadzenie rozmowy zgodnie z wytycznymi i udokumentowanie jej. Jeśli ocena pracowników odbywa się raz w roku, umożliwia to zorientowaną na przyszłość pracę (personelu) w przedsiębiorstwie.
Cele, jakie chcesz osiągnąć w trakcie rozmowy opisz wcześniej! Jest to ważne również dla pracowników.
Cele ocen pracowniczych mogą być następujące:
- zebranie informacji o klientach, projektach, zamówieniach itp.,
- określenie istniejących kompetencji poszczególnych pracowników i całego zespołu, ustalenie potrzeb szkoleniowych i wskazanie perspektyw zawodowych,
- radzenie sobie z poważnymi kryzysami i konfliktami, np. wewnątrz zespołu.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie oceny pracowniczej składa się z 3 części:
A.) Warunki ogólne
Przeczytaj najpierw część Warunki ogólne. Postaraj się spełnić wszystkie wymienione punkty. W ten sposób stworzysz dobrą podstawę do tego, aby oceny pracownicze, które przeprowadzisz, zakończyły się sukcesem.

B.) Szczegółowy przebieg rozmowy
W tej części wymienione są wszystkie niezbędne pytania związane z oceną pracowniczą. Przed rozmową przeczytaj proces oceny pracownika i zastanów się, jakie pytania zadasz. Pamiętaj, że pytania są tylko przykładowe i powinny być zmienione lub uzupełnione zgodnie z Twoimi specyficznymi wymaganiami i potrzebami.

C.) Formularz oceny pracowniczej
Do zapisu przebiegu rozmowy użyj formularza rozmowy.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele i dyrektorzy zarządzający.

Czas trwania

60 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy