EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Oświetlenie na stanowisku pracy

Feedback

Tool

See tool

General info
Module: Oświetlenie na stanowisku pracy
Unit 1: Informacje ogólne

CelClick to read  
Grupa docelowaClick to read  
Benefit of the toolClick to read  
Czas trwaniaClick to read  
Sposób korzystania z narzędziaClick to read  
Unit 2: Workplace lighting

Wprowadzenie Click to read  
Przewodnik o oświetleniuClick to read  
Cel

Narzędzie pozwala mikroprzedsiębiorstwom, małym firmom i potencjalnym przedsiębiorcom zrozumieć, w jaki sposób instalacje oświetleniowe powinny być zainstalowane i ustawione w miejscach pracy, tak aby umożliwiały prawidłową pracę pracowników bez uszczerbku na ich wzroku. Kwestie oświetlenia są czasami pomijane, ponieważ często do prawidłowego ustawienia oświetlenia wymagana jest specjalistyczna wiedza. Narzędzie oferuje przewodnik i kwestionariusze pozwalające zrozumieć i dostosować warunki oświetleniowe w celu uzyskania miejsca pracy dostosowanego do potrzeb pracowników.

Korzyści

Dzięki przewodnikowi i oferowanym kwestionariuszom, narzędzie to pozwala zrozumieć potrzeby oświetleniowe w miejscu pracy, jak również wytyczne i sposoby oceny pozwalające na dokonanie odpowiednich korekt oraz ocenę potrzeb pracowników. Dobre warunki oświetleniowe są bardzo istotne, ponieważ mogą one wpływać na takie czynniki jak wydajność, efektywność i zdrowie pracowników.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie podzielone jest na 4 części.
1. Przewodnik o oświetleniu.
2. Kwestionariusz o oświetleniu dla pracodawcy.
3. Kwestionariusz o oświetleniu dla pracownika.
4. Plan działania.
Zapoznaj się dokładnie się z oferowanymi wyjaśnieniami i wskazówkami, a następnie wypełnij ankietę, która pokaże mocne i słabe strony miejsca pracy. Następnie przekaż pracownikom specjalny kwestionariusz dla nich i oceń potrzeby wprowadzenia zmian.

Grupa docelowa

Pracownicy oraz menadżerowie małych i mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorcy.

Czas trwania

30-40 min

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy