EN | DE | ES | IT | MK | PL

Modelowanie Zdolności do Pracy

Według Ilmarinen i Tempel (2002) zdolność do pracy (...) definiowana jest jako suma czynników, które umożliwiają osobie w określonej sytuacji pomyślne wykonanie zadania lub zarządzanie czymś. Obejmuje ona fizyczną i emocjonalną witalność (zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe i umysłowe). Podstawą do wyboru i klasyfikacji komponentów zestawu narzędzi będzie ten model zdolności do pracy, skategoryzowany według poniższych kryteriów:

  • Zdrowie i działalność
  • Wiedza, umiejętności techniczne (kompetencje)
  • Wartości, postawy, motywacja
  • Środowisko pracy, organizacja pracy, przywództwo
Workability Model

Projekt

Celem projektu AKKUEurope jest zatem systematyczny rozwój i testowanie mulitemedialnego zestawu narzędzi.

Czytaj więcej

Analiza

W niniejszej analizie koncentrujemy się na poszukiwaniu odpowiednich instrumentów służących utrzymaniu zdolności do pracy i w tym sensie pierwszym krokiem jest zdefiniowanie pojęcia zdolności do pracy.

Czytaj więcej

Narzędzia

Multimedialny zestaw narzędzi odpowiedni dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów

Czytaj więcej

Odkryj wszystkie narzędzia AKKU Europe odkrywając nasze Multimedia

Nowości2020-11-03

Spotkanie inauguracyjne online projektu AKKUEurope

W dniu 3 listopada 2020 r. konsorcjum AKKUEurope wzięło udział w spotkaniu inauguracyjnym online, projektu współfinansowanego przez Program Erasmus Plus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Północna Republika Macedonii). Spotkanie, pierwotnie planowane w Forst w Niemczech, odbyło się online z powodu ograniczeń COVID-19. Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi odpowiedniego dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów, wspólnie z właścicielami i pracownikami wybranych firm z sektora MMP. MMP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie pod różnymi względami konkurować z usługami oferowanymi przez średnie i duże przedsiębiorstwa (np. pod względem bezpieczeństwa pracy, poziomu płac, możliwości awansu). MMP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zdolności do zatrudnienia swoich obecnych pracowników. Oprócz klasycznych działań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, należy w większym stopniu wdrażać działania na rzecz prewencyjnego utrzymania zdolności do pracy i zatrudnienia, tak aby pracownicy mogli i chcieli wykonywać swoją pracę aż do planowanego wieku emerytalnego. Kompleksowa promocja zdolności do pracy może pomóc w wypełnieniu tej luki. W tym kontekście, Partnerzy przeprowadzą szereg dobrze zdefiniowanych działań, które doprowadzą do osiągnięcia wymiernych i praktycznych rezultatów, takich jak: - Analiza istniejących instrumentów w krajach partnerskich - Adaptacja instrumentów i uzupełnienie zestawu narzędzi - Medialne wdrożenie instrumentów. Rezultaty AKKUEurope będą praktycznymi i istotnymi rozwiązaniami dla mikro i małych przedsiębiorstw, dostępnymi w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń poprzez platformę OER. Podczas spotkania konsorcjum dyskutowało o całościowej realizacji projektu, określeniu harmonogramu i poszczególnych obowiązków w kolejnych miesiącach. Na początku partnerzy dokonają dogłębnej analizy istniejących instrumentów i teorii wdrażania modeli zdolności do pracy na poziomie biznesowym. Później, ten zestaw narzędzi zostanie dopracowany na podstawie potrzeb celów i ich codziennego kontekstu funkcjonowania. Po przetłumaczeniu, powstały zestaw narzędzi zostanie wdrożony do Platformy OER AKKUEurope: to cyfrowe środowisko będzie stanowić repozytorium produktów projektu, rezultatów, informacji i kontaktów.

Partnerzy