EN | DE | ES | IT | MK | PL

NOWOŚCI


[Wstecz]

Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu AKKU Europe odbyło się w Maladze.

2022-06-03
AKKU Europe to projekt finansowany przez UE, którego celem jest poprawa zdolności do pracy mikro- i małych przedsiębiorstw za pomocą narzędzi multimedialnych. Uczestnicy spotkania reprezentowali siedem instytucji z sześciu różnych krajów (Hiszpanii, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej, Niemiec i Polski).
W dniach 02- 03 czerwca 2022 roku konsorcjum spotkało się w Maladze w Hiszpanii, aby podsumować wszystkie zrealizowane dotychczas działania i zaplanować przyszłe działania projektowe w ostatniej fazie realizacji projektu. Spotkanie zorganizowane zostało przez hiszpańskiego partnera, firmę Internet Web Solutions. Na spotkaniu omówiono wszystkie produkty stworzone w trakcie realizacji projektu, a więc zestaw ponad 30 narzędzi w różnych formatach (infografiki, filmy wideo, Excel, broszury, kwestionariusze, listy kontrolne) oraz wybór zaprogramowanych narzędzi interaktywnych.

W ostatniej fazie realizacji projektu działania skoncentrują na upowszechnianiu jego wyników wśród wszystkich grup zainteresowanych stron: Prawodawcy i władze, MŚP (zarówno na poziomie kierownictwa, jak i pracowników) oraz specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych. Planowane jest więc przygotowanie wydarzeń upowszechniających rezultaty tego projektu. CASE planuje organizację takie wydarzenia we wrześniu tego roku.

Partnerzy