EN | DE | ES | IT | MK | PL

NOWOŚCI


[Wstecz]

Spotkanie inauguracyjne online projektu AKKUEurope

2020-11-03
W dniu 3 listopada 2020 r. konsorcjum AKKUEurope wzięło udział w spotkaniu inauguracyjnym online, projektu współfinansowanego przez Program Erasmus Plus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Północna Republika Macedonii). Spotkanie, pierwotnie planowane w Forst w Niemczech, odbyło się online z powodu ograniczeń COVID-19. Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi odpowiedniego dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów, wspólnie z właścicielami i pracownikami wybranych firm z sektora MMP. MMP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie pod różnymi względami konkurować z usługami oferowanymi przez średnie i duże przedsiębiorstwa (np. pod względem bezpieczeństwa pracy, poziomu płac, możliwości awansu). MMP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zdolności do zatrudnienia swoich obecnych pracowników. Oprócz klasycznych działań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, należy w większym stopniu wdrażać działania na rzecz prewencyjnego utrzymania zdolności do pracy i zatrudnienia, tak aby pracownicy mogli i chcieli wykonywać swoją pracę aż do planowanego wieku emerytalnego. Kompleksowa promocja zdolności do pracy może pomóc w wypełnieniu tej luki. W tym kontekście, Partnerzy przeprowadzą szereg dobrze zdefiniowanych działań, które doprowadzą do osiągnięcia wymiernych i praktycznych rezultatów, takich jak: - Analiza istniejących instrumentów w krajach partnerskich - Adaptacja instrumentów i uzupełnienie zestawu narzędzi - Medialne wdrożenie instrumentów. Rezultaty AKKUEurope będą praktycznymi i istotnymi rozwiązaniami dla mikro i małych przedsiębiorstw, dostępnymi w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń poprzez platformę OER. Podczas spotkania konsorcjum dyskutowało o całościowej realizacji projektu, określeniu harmonogramu i poszczególnych obowiązków w kolejnych miesiącach. Na początku partnerzy dokonają dogłębnej analizy istniejących instrumentów i teorii wdrażania modeli zdolności do pracy na poziomie biznesowym. Później, ten zestaw narzędzi zostanie dopracowany na podstawie potrzeb celów i ich codziennego kontekstu funkcjonowania. Po przetłumaczeniu, powstały zestaw narzędzi zostanie wdrożony do Platformy OER AKKUEurope: to cyfrowe środowisko będzie stanowić repozytorium produktów projektu, rezultatów, informacji i kontaktów.

Partnerzy