EN | DE | ES | IT | MK | PL

Модел на работоспособност

Според IlmarinenиTempel (2002) Работоспособност е „способност за работа (...) дефинирана како збир на фактори кои му овозможуваат на лицето во одредена ситуација успешно да заврши задача да управува со нештото“. Ова вклучува физичка и емоционална виталност (физичко, психолошко, духовно и ментално здравје). Основа за избор и класификација на компонентите на алатките ќе биде овој модел на работоспособност, категоризиран според следново:

  • Здравје и перформанси
  • Знаење, техничка способност (вештини)
  • Вредности, ставови, мотивација
  • Работно опкружување, организација на работа, лидерство
Workability Model

ПРОЕКТ

Целта на проектот AKKUEuropeе систематски развој и тестирање на мултимедијална кутија со алатки

Прочитај повеќе

АНАЛИЗА

Во оваа анализа се фокусираме на барање соодветни инструменти насочени кон одржување на работната способност и во оваа смисла првиот чекор е дефинирање на поимот работна способност.

Прочитај повеќе

АЛАТКИ

Мултимедијалниалатки погодни за целната група врз основа на постоечките инструменти

Прочитај повеќе

Откријте ги сите AKKU Europeалаткиистражувајќи ја нашата мултимедија

Вести2022-06-03

Во Малага се одржа последната средба во рамките на проектот АККУ Европа.

Проектот АККУ Европа е кофинансиран од страна на Европската Унија, и има за цел да ја зголеми работоспособноста во микро и мали претпријатија преку мултимедијални алатки. Учесници на средбата беа претставници на седум институции од 6 различни земји (Шпанија, Италија, Белгија, Северна Македонија, Германија и Полска). Домаќин на средбата беше шпанскиот партнер Интернет Веб Солушн, и на средбата беа разгледани сите досегашни активности и беа планирани следните чекори. Покрај другото, во рамките на проектот беа развиени повеќе од 30 алатки во различни формати (инфографици, видеа, базирани на ексел,, брошури, прашалници, листи за проверка), како и селекција на други интерактивни програми. Партнерите во проектот ги концентрираат своите напори на споделување на резултатите со најразлични заинтересирани страни: законодавство и управа, мали и средни претпријатија (на ниво на менаџмент и вработени), како и со професионални лица од областа на стручно образование и обука, и Образование на возрасни. Средбата помина во најдобар можен ред, и беа дискутирани сите теми кои што беа предвидено со дневниот ред. Сите членови на конзорциумот беа задоволни од развојот и остварените цели во рамките на проектот.

2021-02-15

АККУ-Европа: Регулирање на работна способност во мали и микро претпријатија во ЕУ преку мултимедијални алатки

AKKUEurope е меѓународен проект кофинансиран од Европската комисија во рамките на програмата Еразмус +. Проектот официјално започна во ноември 2020 година. Малите и средните претпријатија играат важна улога во европската економија, но се особено погодени од недостиг на млади таленти, бидејќи тие не се во можност да се натпреваруваат со услугите што ги нудат средните претпријатија и големите компании во различни аспекти (на пр. Безбедност на работно место, ниво на плата, унапредување на можности). Малите и средни претпријатија можат и мора да реагираат на ова, посветувајќи посебно внимание на одржување на работоспособноста и вработливоста на постоечката работна сила. Целта на проектот AKKU-Europe е систематски развој и валидација на мултимедијална кутија со алатки, погодна за целната група врз основа на постоечките инструменти, заедно со сопствениците и вработените во избрани мали и средни претпријатија. Досега, благодарение на драгоцениот придонес на шпанскиот партнер, Internet Web Solution (IWS), партнерите постигнаа многу важно достигнување, а тоа е тестирање и валидација на Проектната платформа за образовни ресурси преку Интернет (ОЕР). Платформата ОЕР е слободно достапна за сите корисници (т.е. не е потребно најавување и податоци) и во повеќејазична верзија (EN, GE, IT, MK, PL, ES), за да широко бидат распространети влијанието и видливоста на нејзината содржина. Во следните две години, Платформата ќе биде домаќин на сите новости во врска со проекти, испоракит произведени од партнерството и релевантни информации кои се однесуваат на темата работоспособност во Европа. Секој дел од платформата е дигитално „складиште“ на низа извори и ресурси што партнерите ќе ги развиваат и спроведуваат во следните две години. Особено релевантна ќе биде АНАЛИЗАТА на постоечките алатки за вработливост и следниов TOOLBOX - два многу стратешки резултати на проектот. Анализата на постоечките алатки следи два главни критериуми: • Која организациска димензија се однесува на овие алатки? • Здравје и перформанси • Знаење, техничка способност (вештини) • Вредности, ставови, мотивација • Работно опкружување, работна организација, лидерство • Кое е нивното очекувано влијание? • Зголемување на свеста за темата • Анализа и проценка на тековниот статус на динамиката на работоспособноста • Спроведување на нови модели на работоспособност Врз основа на каталогот за критериуми, проектниот експертски конзорциум ќе избере најмалку 30 инструменти за кутијата со алатки која ќе може да се користи низ цела Европа. Избраните инструменти ќе бидат прилагодени на потребите на микро и МСП за взаемна корист на работодавачите и вработените. За целите на дисеминација и видливост многу важен е делот СОРАБОТНИЦИ: засегнати страни од областа претприемништво, организациска култура, деловни консултации, итн., ќе можат да се приклучат на АККУ-Европа заедницата, и ќе бидат информирани за проектните резултати и постигнувања. Институт за развој на заедницата (ИРЗ), како проектен партнер активно ќе придонесе за успешна имплементација на проектните активности: интелектуални резултати, активности за дисеминација, итн. Во рамките на проектот АККУ-Европа, ИРЗ ќе организира транснационален проектен состанок (TPM3) и настан за дисеминација E2, во Тетово, Република Македонија. Повеќе информации за проектот АККУ-Европа и ИРЗ, можете да прочитате на: ИРЗ веб-страна: https://irz.org.mk/ ИРЗ Facebook: https://www.facebook.com/irztetovo/ ИРЗ: Инстраграм: https://www.instagram.com/cdi.mk/

2020-11-03

Почетен онлајн состанок на проектот AKKUEurope

На 3-ти ноември 2020 година, конзорциумот AKKUEurope одржа почетен онлајн состанок „Kick-off“ за проектот кофинансиран од Еразмус плус програмата на Европската комисија, кој обединува седум партнери од шест држави (Белгија, Германија, Италија, Полска, Шпанија,Република Северна Македонија). Почетниот состанок, првично планиран во Форст, Германија, се одржа на онлајн поради ограничувањата од КОВИД-19. Целта на проектот AKKUEurope е систематски развој и валидација на мултимедијална кутија со алатки погодна за целната група врз основа на постоечките инструменти, заедно со сопствениците и вработените во избрани мали и средни претпријатија. Малите и средните претпријатија играат важна улога во европската економија, но се особено погодени од недостиг на млади таленти, бидејќи тие не се во можност да се натпреваруваат со услугите што ги нудат средни претпријатија и големите компании во различни аспекти (на пр. безбедност на работното место, ниво на плата, можности за унапредување). Малите и средните претпријатија можат и мора да реагираат на ова посветувајќи посебно внимание на одржување на работоспособноста и вработливоста на постоечката работна сила. Покрај класичните мерки за безбедност и здравје при работа, во поголема мерка мора да се спроведат мерки за превентивно одржување на работата и вработливоста, така што вработените ќе можат и сакаат да ја извршуваат својата работа до предвидената возраст за пензија. Сеопфатна промоција на работоспособноста може да помогне да се затвори овој јаз. Во овој контекст, Партнерите ќе спроведат низа добро дефинирани активности што ќе доведат до продукција на опипливи и оперативни резултати, како што се: • Анализа на постоечките инструменти во државитена партнерите • Адаптација на инструментите и комплетирање на кутијата со алатки • Медиумска имплементација. Резултатите од AKKUEuropeинструментите ќе бидат практични и релевантни решенија за микро и мали бизниси, достапни во повеќејазични верзии, бесплатни и без ограничувања преку ОЕР платформата. За време на состанокот, проектните партнери разговараа за целокупната имплементација на проектот, дефинирајќи ги временските рамки и соодветните должности во следните месеци. Отпрвин, партнерите ќе поминат низ длабинска анализа на постоечките инструменти и теории за имплементација на модели за работоспособност на бизнис ниво. Подоцна, овој збир на алатки ќе се рафинира врз основа на потребите на целните групи и нивниот секојдневен оперативен контекст. После преводите, добиената кутија со алатки ќе биде имплементирана на AKKUEurope ОЕР платформата: таквата дигитална средина ќе претставува складиште на проектни постигнувања, резултатите, вестите и контактите на проектот.

Партнери