EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Powrót do pracy

Feedback

See tool

General info
Module: Powrót do pracy
Unit 1: Informacje ogólne

CelClick to read  
Grupa docelowaClick to read  
KorzyściClick to read  
Czas trwania Click to read  
Sposób korzystania z narzędzia Click to read  
Unit 2: Return to work process

WprowadzenieClick to read  
Powrót do pracy – PRZEWODNIK dla PRACOWNIKA Click to read  
Powrót do pracy – PRZEWODNIK dla PRACODAWCYClick to read  
Cel

Narzędzie pozwala użytkownikom, w zależności od ich stanowiska w przedsiębiorstwie, zrozumieć znaczenie procesu powrotu do pracy po wystąpieniu problemu zdrowotnego lub urazu. Oferuje przewodnik powrotu do pracy oraz kwestionariusze dla każdej z grup (pracodawców i pracowników), aby ocenić wiedzę grupy oraz określić moment procesu powrotu do pracy, któremu nie poświęcili uwagi lub poświęcili jej zbyt mało, przez co nie dostosowali się do potrzeb osób powracających.

Korzyści

Dzięki oferowanemu przewodnikowi i kwestionariuszom, narzędzie to pozwoli zrozumieć proces powrotu do pracy, jak również sprawdzić, czy pracodawcy lub pracownicy kiedykolwiek spotkali się z którymś z etapów tego procesu. Wykorzystanie narzędzia pozwoli na zwiększenie świadomości wśród członków grupy docelowej o wadze każdego z etapów powrotu do pracy, ponieważ tylko zastosowane razem przyczynią się do sukcesu.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie składa się z 5 części:
1. Powrót do pracy – przewodnik dla pracownika
2. Kwestionariusz dla pracownika
3. Powrót do pracy – przewodnik dla pracodawcy
4. Kwestionariusz dla pracodawcy
5. Plan działania
Po wybraniu odpowiedniej grupy docelowej należy dokładnie zapoznać się z oferowanymi wyjaśnieniami i wskazówkami, a następnie wypełnić kwestionariusz, który pokaże doświadczenia związane z procesem powrotu do pracy.
Następnie każda z grup może ocenić swoje potrzeby i wprowadzić ewentualne korekty w przyszłych przedsięwzięciach.

Grupa docelowa

Grupa docelowa, Pracodawcy, pracownicy

Czas trwania

30 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy