EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Nazwa narzędzia Dobre projektowanie sesji roboczych - Projektowanie procesów zarządzania zmianą w małych firmach

Feedback

See tool

General info
Description

Szczególnie w małych przedsiębiorstwach ważne jest, aby wszyscy współpracowali ze sobą. Szczególnie w przypadku procesów zarządzania zmianą pracownicy często reagują złością, jeśli nie są informowani w odpowiednim czasie. Często pomocne jest również zaangażowanie pracowników w ważne procesy zmian od samego początku. W ten sposób można stworzyć wspólne zrozumienie koniecznych działań. Jedną z możliwości udziału pracowników jest realizacja tematycznych sesji roboczych.

Narzędzie to ma ogromne znaczenie dla podejścia do rozwiązywania problemów w kierunku rozwoju firmy w sposób zorientowany na pracowników.

Korzyści

Niniejszy przewodnik działań zawiera informacje o tym, jak przeprowadzić dobrze zaplanowaną sesję roboczą i może być wykorzystany do wielu różnych tematów. Otrzymasz konkretne informacje dotyczące planowania, przygotowania i realizacji sesji roboczej.

Sposób korzystania z narzędzia

Zanim zostanie przeprowadzona sesja robocza, należy zastanowić się, czy sesja robocza jest odpowiednia do tego, jaki problem ma na niej być rozwiązany. Pomogą Ci w tym następujące pytania:

Kiedy sesja robocza ma sens?
- Jeśli masz jakieś pytania lub problemy...
- Jeśli coś ma być zrobione z wynikami po zakończeniu...
- Gdy istnieje wiele różnych opinii i pomysłów...
- Gdy poszukiwane są nowe pomysły...
- Jeśli w grupie ma zostać osiągnięte porozumienie...

Kiedy sesja robocza nie jest przydatna?
- W przypadku jasno zdefiniowanych zadań, gdzie każdy etap pracy jest znany...
- Przy rutynowych zadaniach...
- Gdy dozwolona jest tylko jedna opinia...

Narzędzie wspiera we wszystkich poszczególnych krokach, aby skutecznie przeprowadzić sesję:
1. Zaplanowanie i przygotowanie sesji roboczej
2. Przeprowadzenie sesji roboczej
3. Moderowanie sesji roboczej
4. Sesja robocza:
1. Zbieranie pomysłów
2. Zorganizowanie pomysłów
3. Ocena
4. Praca w grupach
5. Prezentacja rezultatów pracy w grupach
6. Ocena rozwiązań
7. Planowanie środków dla konkretnych działań
8. Plan działania

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele i dyrektorzy zarządzający

Czas trwania

60-180 min

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy