EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Uważność – narzędzie służące zwiększaniu koncentracji

Feedback

See tool

General info
Module: Uważność – narzędzie służące zwiększaniu koncentracji
Unit 1: Informacje ogólne

CelClick to read  
Grupa docelowaClick to read  
KorzyściClick to read  
Sposób korzystania z narzędziaClick to read  
Unit 2: Uważność – narzędzie służące zwiększaniu koncentracji

UważnośćClick to read  
Uważność – 6 krokówClick to read  
Kroki 1 - 6Click to read  
Podstawowa technika medytacyjna wykorzystywana w praktyce uważności Click to read  
Korzyści płynące z uważnościClick to read  
Plan działaniaClick to read  
Cel

Uważność to technika medytacji, która pomaga w osiągnięciu równowagi w pracy. Współczesny pracownik, pod wpływem wielu bodźców, często jest odpowiedzialny za bardzo różne zadania i zbyt wiele zadań do wykonania. W związku z tym nie jest w stanie utrzymać uwagi lub skupić się na zadaniu przez dłuższy okres czasu.
Technika uważności trenuje umiejętność świadomego i pełnego zwracania uwagi na chwilę obecną. Efekty obejmują poprawę koncentracji, produktywności, kreatywnego myślenia i efektywnej komunikacji.

Korzyści

Narzędzie to pozwoli Ci zwiększyć zdolność koncentracji na zadaniach. Jego wykorzystanie będzie również sprzyjać rozwojowi empatii. Większa koncentracja i empatia pozwolą Ci lepiej określać priorytety i podążać za nimi, poprawią umiejętność słuchania oraz zdolność do skutecznej komunikacji, a także dzięki niemu w mniejszym stopniu będą Cię rozpraszać czynniki typowe dla współczesnej pracy. Uważność pomaga pobudzać kreatywne myślenie, utrzymywać umysł otwarty na pojawiające się nowe myśli, zwiększyć zdolności zapamiętywania i zmniejszyć reaktywność emocjonalną.

Sposób korzystania z narzędzia

Uważność składa się z 6 głównych kroków. Pierwszy z nich koncentruje się na koncentracji, która trenuje umysł do pozostawania w chwili obecnej. Drugi koncentruje się na otwarciu umysłu na nowe idee, co pomaga rozwinąć myślenie dywergencyjne, w sensie oderwania się od zwyczajowego sposobu podejścia do problemów i od schematów realizacji zbudowanych poprzez doświadczenie. Kolejny krok to właśnie wzrost świadomości i umiejętność bycia w "tu i teraz", co pozwala osiągnąć lepsze umiejętności słuchania i skuteczniej się komunikować. Czwarty krok to zarządzanie emocjami, szczególnie negatywnymi, co może być bardzo pomocne w miejscu pracy. Kolejny, piąty koncentruje się na zwiększeniu empatii, która pozwala rozwinąć głębokie zrozumienie samego siebie, aby czuć się dobrze we własnej skórze i być bardziej chętnym i zdolnym do zrozumienia uczuć innych. Ostatnim krokiem jest wzrost pamięci roboczej, który wynika z samej praktyki medytacyjnej stosowanej regularnie przez kilka tygodni

Grupa docelowa

Pracownicy

Czas trwania

10 minutes

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy