EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Analiza stresu związanego z pracą - Ankieta pracownicza dla lekarzy

Feedback

See tool

General info
Description

Czy wiesz, jaki jest stan zdrowia Twoich lekarzy? Czy masz wgląd w to, jak warunki pracy w Twojej klinice/szpitalu wpływają na personel medyczny na różnych oddziałach? Jeśli chcesz dotrzeć do sedna tych procesów, zadaj konkretne pytania. Nikt nie zna odpowiedzi lepiej niż sami pracownicy.
Celem tego narzędzia jest zmniejszenie stresu pracowników. Analiza pracy pod kątem stresu wspomaga zarządzanie kliniką/szpitalem.

Korzyści

Dzięki analizie stresu związanego z pracą, możesz sprawdzić na jak dużą ilość stresu narażeni są Twoi pracownicy. Należy sprawdzić każde miejsce pracy z osobna, ponieważ warunki mogą się różnić.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie to pomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy oraz umożliwia podjęcie konkretnych środków zaradczych w celu zmniejszenia stresu związanego z pracą wśród pracowników.
Narzędzie składa się z 5 części:
1. Wskazówki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia ankiety
2. Badanie
3. Ocena
4. Określenie środków zaradczych
5. Plan działania

Grupa docelowa

Dyrektorzy zarządzający szpitalami/klinikami, lekarze

Czas trwania

Zmienny

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy