EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Целосвест(mindfulness) – алатка за зголемување на концентрацијата

Повратни информации

General info

PPT
Module: Целосвест (mindfulness) – алатка за зголемување на концентрацијата
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобивка од алаткатаClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Целосвест (mindfulness) – алатка за зголемување на концентрацијата

Целосвест (mindfulness)Click to read  
Целосвест(mindfulness) – 6 чекориClick to read  
ЧЕКОРИ 1 - 6Click to read  
Основна техника на медитација што треба да се користи додека вежбате целосвестClick to read  
Придобивки од целосвестClick to read  
План за акцијаClick to read  
Опис на целта

Целосвест(mindfulness) е техника на медитација која помага да се постигне работна рамнотежа. Денешниот работник, под влијание на многу стимули, често е одговорен за многу различни задачи и премногу задачи што треба да ги заврши. Така, работникот не може да го задржи вниманието или да се фокусира на некоја задача подолг временски период.
Техниката Целосвест(mindfulness) ја тренира способноста да се посвети свесно и целосно внимание на сегашниот момент. Ефектите вклучуваат подобрување на концентрацијата, продуктивноста, креативното размислување и ефективната комуникација.

Придобика од алатката

Практикувањето на Целосвест ќе ви овозможи да ја зголемите способноста да се концентрирате на задачите. Неговата имплементација ќе промовира и емпатија. Поголемата концентрација и емпатија ќе ви овозможат појасно да ги идентификувате и следите приоритетите, да ги подобрите вештините за слушање, како и способноста за појасна и поефективна комуникација и помалку да страдате од одвлекувањата типични за денешниот работен свет. Внимателноста помага да се негува креативното размислување, да се задржи умот отворен за дојдовни мисли, да се зголеми работната меморија и да се намали емоционалната реактивност.

Како да се користи алатката

Целосвест(mindfulness) се состои од 6 главни чекори. Првиот се фокусира на концентрацијата која го тренира умот да остане во сегашниот момент. Вториот се фокусира на отворање на умот за нови идеи кои помагаат да се развие различно размислување, во смисла на отцепување од вообичаениот начин на пристап кон проблемите и од моделите на имплементација изградени преку искуството. Следниот чекор е токму зголемувањето на свеста и способноста да се биде „овде и сега“ за да се постигнат подобри вештини за слушање и да се комуницира поефективно. Четвртиот чекор е управување со емоциите, особено негативните емоции, што може да биде од голема помош на работното место. Следниот, петти се концентрира на зголемување на емпатијата што овозможува да се развие длабоко разбирање за себе за да се чувствувате добро за себе и да бидете поволни и способни да ги разберете чувствата на другите. Последниот чекор е зголемување на работната меморија што произлегува од самата практика на медитација следена редовно неколку недели.

Целна група

Вработени

Времетраење

10 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери