EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Jak wspierać dobre samopoczucie i stan zdrowia w miejscu pracy?

Feedback

See tool

General info
Description

Narzędzie pomaga małym i mikroprzedsiębiorstwom wspomagać dobre samopoczucie i stan zdrowia oraz zwiększać zaangażowanie pracowników w miejscy pracy, bez względu na ich obecny stan zdrowia i zdolność do pracy. Dzięki niemu kierownictwo może zidentyfikować, które czynniki w miejscu pracy sprawiają, że pracownicy czują się dobrze i które z nich mogą zostać wprowadzone w przyszłości. Narzędzie ma również na celu zapobieganie chorobom przewlekłym.

Korzyści

Identyfikacja możliwych środków pomaga znaleźć nowe pomysły do wprowadzenia w firmie w celu poprawy warunków pracy, co może przynieść pracownikom następujące korzyści: zachowanie pełnej zdolności do zarobkowania, utrzymanie produktywnego nastawienia, utrzymanie regularnego harmonogramu pracy, uniknięcie uzależnienia od systemu rentowego oraz poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Z kolei dla pracodawców skutkuje to wyższą motywacją, zaangażowaniem i produktywnością pracowników oraz lepszą wydajnością, a także sprawia, że firma zatrzymuje wykwalifikowanych pracowników i oszczędza na dodatkowych kosztach rekrutacji i szkoleń.

Sposób korzystania z narzędzia

Lista kontrolna służy jako formularz do identyfikacji obecnych środków i planowania przyszłych działań w miejscu pracy oraz jako generator pomysłów. Gromadzi ona konkretne, oparte na dowodach i sprawdzone w praktyce środki, dzięki którym miejsca pracy mogą wspierać dobre samopoczucie i zdrowie oraz zwiększać udział w pracy wszystkich pracowników, niezależnie od ich zdolności do pracy i stanu zdrowia. Osoba wypełniająca listę kontrolną może zdecydować, czy proponowany środek jest już stosowany w firmie, jeszcze nie jest stosowany, ale jest potencjalnie korzystny i możliwy do zastosowania w firmie lub wybrany do wdrożenia w firmie. Daje to również miejsce na własne pomysły.

Grupa docelowa

Pracodawcy w mikro i małych przedsiębiorstwach, dział kadr, obsługa usług gastronomicznych w firmie

Czas trwania

30 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy