EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Kwestionariusz ‘WAI’

Feedback

See tool

General info
Description

Opracowany przez CIIP (Włoskie Stowarzyszenie Konsultacyjne ds. Prewencji), Kwestionariusz Wskaźnika Zdolności do Pracy (Work Ability Index (WAI))zawiera bardzo szczegółową listę pytań mających na celu zbadanie wśród pracowników nie tylko ogólnego poziomu zadowolenia z pracy, ale także, i co najważniejsze, czy zadania wykonywane codziennie w ich miejscu pracy wpływają (lub już wpłynęły) na ich samopoczucie, zdrowie fizyczne i/lub psychiczne.

Narzędzie nie wydaje się mieć określonej grupy docelowej, co oznacza, że może być adresowane zarówno do kadry zarządzającej, jak i pracowników. Jednocześnie, nie wydaje się ono odnosić do żadnej konkretnej branży. Zewnętrzni konsultanci, jak również dyrektorzy zarządzający mogą na nim polegać, jako że jest wysoce skuteczne i efektywne.


Korzyści

Ogólny układ kwestionariusza jest bardzo przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Jak już wspomniano, narzędzie może potencjalnie znaleźć wiele różnych zastosowań w różnych systemach, ponieważ nie jest dostosowane do żadnej konkretnej branży/grupy docelowej. Zdrowie i dobre samopoczucie są kwestiami uniwersalnymi, dlatego też pytania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były jak najbardziej uniwersalne. Wreszcie, narzędzie jest szczególnie korzystne, ponieważ bierze pod uwagę oba wymiary dobrego samopoczucia w miejscu pracy: fizyczny i psychiczny.

Sposób korzystania z narzędzia

Ogólny układ kwestionariusza jest bardzo przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Jak już wspomniano, narzędzie może potencjalnie znaleźć wiele różnych zastosowań w różnych systemach, ponieważ nie jest dostosowane do żadnej konkretnej branży/grupy docelowej. Zdrowie i dobre samopoczucie są kwestiami uniwersalnymi, dlatego też pytania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były jak najbardziej uniwersalne. Wreszcie, narzędzie jest szczególnie korzystne, ponieważ bierze pod uwagę oba wymiary dobrego samopoczucia w miejscu pracy: fizyczny i psychiczny.

Grupa docelowa

Kadra zarządzająca, pracownicy

Czas trwania

15 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy