EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Ocena zdolności do pracy – Kierownictwo

Feedback

Tool

See tool

General info
Description

Utrzymanie zdolności do pracy jest dla firm ważnym czynnikiem sukcesu. Zwłaszcza ze względu na wydłużony okres aktywności zawodowej ważne jest, aby utrzymywać i promować zdolność do pracy na różnych poziomach. Zdolność do pracy nie oznacza jedynie zdrowia, ale obejmuje również inne ważne aspekty, takie jak warunki pracy, kultura korporacyjna i umiejętności pracowników.
Narzędzie to jest podstawowym narzędziem do analizy sytuacji kierownictwa i pracowników w zakresie zdolności do pracy. Jest to narzędzie, które może być wykorzystane przez zewnętrznego konsultanta do podjęcia odpowiednich działań w celu poprawy sytuacji.
Zalecenia dotyczące działań pokazują konkretne kroki wdrażane w celu promowania zdolności do pracy lub wskazują na potrzebę głębszej analizy. Oparte na 20 pytaniach House of Workability (tzw. domu zdolności do pracy) według prof. Ilmarinena, narzędzie to umożliwia doskonałą ocenę zdolności do pracy kierownictwa i pracowników.
Narzędzie 5B_1 to kwestionariusz dla kierownictwa.Narzędzie 5B_2 to kwestionariusz dla pracowników.

Korzyści

Ocena zdolności do pracy umożliwia pierwsze wprowadzenie do tematu zdolności do pracy i dostarcza wstępnych wskazówek na temat zdolności do pracy pracowników i kierowników w Twojej firmie.
Dzięki temu narzędziu możliwe jest bardzo uporządkowane przedstawienie sytuacji w organizacji. Wszystkie wyniki są przejrzyście przedstawione w formie "domu z 20 pokojami" na odpowiednich piętrach. Wyniki są oznaczone kolorami: zielony - brak potrzeby działania; niebieski – średnioterminowa potrzeba działania i czerwony - pilna potrzeba działania.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie składa się z 4 obszarów tematycznych, każdy zawiera 5 pytań, dotyczących następujących zagadnień:
1. Praca, organizacja, przywództwo
2. Wartości, postawy, motywacja
3. Kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie talentami
4. Zdrowie i wyniki
Po zastosowaniu systemu sygnalizacji świetlnej proszę zaznaczyć, które stwierdzenia dotyczą Ciebie i Twojej firmy (kolor zielony), które częściowo dotyczą (kolor niebieski), a które raczej nie (kolor czerwony). W ten sposób można bezpośrednio sprawdzić, gdzie w przedsiębiorstwie należy podjąć działania w celu poprawy zdolności do pracy.
Najpierw następuje rejestracja online przez kierownictwo (narzędzie 5B_1_AKKU_Narzędzie_ Ocena zdolności do pracy – Kierownictwo). Po jej zakończeniu użytkownik (kierownik) otrzymuje numer ID, który jest przekazywany pracownikom. Za pomocą tego numeru ID pracownicy mogą się zalogować, aby dokończyć ocenę online (narzędzie 5B_2_AKKU_Narzędzie_Ocena zdolności do pracy – Pracownicy).
Dostępne są następujące opcje oceny:
1. Ocena kierownictwa
2. Ocena wszystkich pracowników
3. Ocena całej firmy
4. Różnice: Kierownictwo a pracownicy
Plan działania pomaga zdefiniować działania i środki, które należy podjąć

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele oraz dyrektorzy zarządzający.

Czas trwania

20 minutes

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy