EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Plan rozwoju biznesu

Feedback

See tool

General info
Description

Narzędzie pozwala potencjalnym przedsiębiorcom rozpoznać swoje mocne strony i wykorzystać je dzięki planowi rozwoju biznesu. Zanim rozpocznie się prowadzenie działalności gospodarczej, należy poświęcić czas na osobistą refleksję. Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, czerpanie inspiracji od innych przedsiębiorców czy wyznaczenie celów, barier lub możliwych scenariuszy pomoże zrozumieć dynamikę i możliwe sytuacje, w których można się znaleźć po rozpoczęciu działalności. Ten formularz pozwoli na zwięzłą i skuteczną analizę wszystkich tych aspektów.

Korzyści

Dzięki wskazówkom oferowanym przez to narzędzie, możliwe jest zrozumienie cech przedsiębiorcy, zarówno tych, które należy wzmocnić, jak i tych, które należy poprawić. Myślenie o punktach odniesieniach i celach jest niezbędne do realizacji biznesplanu oraz prawidłowej reakcji w każdej sytuacji biznesowej. Umiejętność przewidywania jest konieczna w działalności biznesowej, a przygotowanie dobrego planu działania może przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie składa się z 5 części:
1. Formularz cech przedsiębiorcy.
2. Formularz punktów odniesienia.
3. Formularz scenariuszy.
4. Formularz celów.
5. Plan działania.

Przedsiębiorca musi przeczytać wskazówki w każdej części i zastanowić się nad każdym polem w formularzu. Następnie należy wypełnić go wymaganymi informacjami, aby można było go konsultować, aktualizować i udostępniać zespołowi.

Grupa docelowa

Małe i mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorcy

Czas trwania

30-120 min

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy