EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Ryzyka w miejscu pracy i środki prewencyjne

Feedback

See tool

General info
Description

Celem narzędzia jest zapoznanie pracowników i pracodawców ze sposobami zapobiegania ryzyku w miejscu pracy oraz upewnienie się, że wszystkie zasady są przestrzegane, np. oceny, dostarczanie materiałów, szkolenie pracowników. Kwestie analizowane w narzędziu są przydatne dla przedsiębiorstwa, aby wiedziało, jakie procedury są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a dla pracowników, aby wiedzieli, jakie środki powinny być stosowane w firmie oraz co powinni otrzymać

Korzyści

Korzyści płynące z tego narzędzia to poprawa wiedzy przedsiębiorstw i ich pracowników na temat zapobiegania ryzyku w miejscu pracy oraz poznanie środków, które są stosowane w celu zapobiegania tym ryzykom.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie składa się z listy kontrolnej, w której zamieszczone zostały stwierdzenia do zapoznania się przez odbiorcę, a następnie w każdym z nich osoba wypełniająca listę będzie musiała zaznaczyć TAK lub NIE. Jeśli odpowiedzi są twierdzące, oznacza to, że miejsce pracy, spełnia niezbędne wymagania, w przeciwnym wypadku, należy zwrócić uwagę na aspekty, które nie spełniają niezbędnych norm i podjąć działania, aby to zmienić.

Grupa docelowa

Pracownicy i pracodawcy wszystkich branż

Czas trwania

20 minutes

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy