EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Работни ризици и превентивни услуги

Повратни информации

General info

PPT
Опис на целта

Алатката има за цел да ги информира вработените и работодавачите за службата за спречување на професионалниот ризик, за да дознае дека се почитуваат сите правила, на пр. проценки, испорака на материјал, обука на вработените. Ова се дел од аспектите кои се анализирани во алатката, што се корисни за компанијата да знае какви процедури се потребни за безбедноста на работниците и работниците да знаат што треба да добијат.

Придобика од алатката

Придобивките од алатката се да се подобри знаењето на компаниите и нивните работници за спречување на професионалните ризици и да се знаат мерките со кои се усогласуваат службите за превенција.

Како да се користи алатката

Алатката е претставена како листа за проверка, корисникот ќе мора да ги прочита изјавите и да штиклира ДА или НЕ. Ако одговорите се ДА, тој/таа ќе знае дека ги исполнува потребните барања, но ако одговорите се НЕ, ќе мора да ги разгледа аспектите кои не ги почитуваат потребните мерки и да дејствува за промена нив.

Целна група

Работодавачи или директори и вработени од сите сектори

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери