EN | DE | ES | IT | MK | PL

Analiza


  Metodologia
  Toolbox Book
Podcast
Ep1 - Workability

Youtube Video
Ep2 - Toolbox Examples

Youtube Video

W niniejszej analizie koncentrujemy się na poszukiwaniu odpowiednich instrumentów służących utrzymaniu zdolności do pracy i w tym sensie pierwszym krokiem jest zdefiniowanie pojęcia zdolności do pracy.Według Ilmarinen i Tempel (2002) zdolność do pracy (...)jest definiowana jako suma czynników, które umożliwiają osobie w określonej sytuacji pomyślne wykonanie zadania w celu poradzenia sobie z czymś. Obejmuje to fizyczną i emocjonalną witalność (zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe i umysłowe). Dlatego też wydajność, motywacja itp. współdziałają z warunkami pracy. Podstawą wyboru i klasyfikacji wszystkich elementów narzędzi będzie model domu zdolności do pracy.4 piętra domu tworzą pierwszą, przybliżoną klasyfikację:

- Zdrowie i wydajność
- Wiedza, umiejętności techniczne (kompetencje)
- Wartości, postawy, motywacja
- Środowisko pracy, organizacja pracy, przywództwo


Wiele ze wskazanych instrumentów będzie służyć podniesieniu świadomości i zbliżeniu się do konkretnego tematu, niektóre obejmą dogłębną analizę, a inne będą konkretnymi narzędziami wdrożeniowymi.
Instrumenty można sklasyfikować w następujący sposób:

- Narzędzia informacyjne
- Narzędzia analityczne
- Narzędzia wdrożeniowe

Zestaw narzędzi powinien zawierać instrumenty dla wszystkich trzech wyżej wymienionych poziomów specjalizacji, aby dać firmom możliwość radzenia sobie z różnymi problemami i różnymi celami zdolności do pracy.

Partnerzy