EN | DE | ES | IT | MK | PL

NEWS


[Назад]

Почетен онлајн состанок на проектот AKKUEurope

2020-11-03
На 3-ти ноември 2020 година, конзорциумот AKKUEurope одржа почетен онлајн состанок „Kick-off“ за проектот кофинансиран од Еразмус плус програмата на Европската комисија, кој обединува седум партнери од шест држави (Белгија, Германија, Италија, Полска, Шпанија,Република Северна Македонија). Почетниот состанок, првично планиран во Форст, Германија, се одржа на онлајн поради ограничувањата од КОВИД-19. Целта на проектот AKKUEurope е систематски развој и валидација на мултимедијална кутија со алатки погодна за целната група врз основа на постоечките инструменти, заедно со сопствениците и вработените во избрани мали и средни претпријатија. Малите и средните претпријатија играат важна улога во европската економија, но се особено погодени од недостиг на млади таленти, бидејќи тие не се во можност да се натпреваруваат со услугите што ги нудат средни претпријатија и големите компании во различни аспекти (на пр. безбедност на работното место, ниво на плата, можности за унапредување). Малите и средните претпријатија можат и мора да реагираат на ова посветувајќи посебно внимание на одржување на работоспособноста и вработливоста на постоечката работна сила. Покрај класичните мерки за безбедност и здравје при работа, во поголема мерка мора да се спроведат мерки за превентивно одржување на работата и вработливоста, така што вработените ќе можат и сакаат да ја извршуваат својата работа до предвидената возраст за пензија. Сеопфатна промоција на работоспособноста може да помогне да се затвори овој јаз. Во овој контекст, Партнерите ќе спроведат низа добро дефинирани активности што ќе доведат до продукција на опипливи и оперативни резултати, како што се: • Анализа на постоечките инструменти во државитена партнерите • Адаптација на инструментите и комплетирање на кутијата со алатки • Медиумска имплементација. Резултатите од AKKUEuropeинструментите ќе бидат практични и релевантни решенија за микро и мали бизниси, достапни во повеќејазични верзии, бесплатни и без ограничувања преку ОЕР платформата. За време на состанокот, проектните партнери разговараа за целокупната имплементација на проектот, дефинирајќи ги временските рамки и соодветните должности во следните месеци. Отпрвин, партнерите ќе поминат низ длабинска анализа на постоечките инструменти и теории за имплементација на модели за работоспособност на бизнис ниво. Подоцна, овој збир на алатки ќе се рафинира врз основа на потребите на целните групи и нивниот секојдневен оперативен контекст. После преводите, добиената кутија со алатки ќе биде имплементирана на AKKUEurope ОЕР платформата: таквата дигитална средина ќе претставува складиште на проектни постигнувања, резултатите, вестите и контактите на проектот.

Партнери