EN | DE | ES | IT | MK | PL

NEWS


[Назад]

АККУ-Европа: Регулирање на работна способност во мали и микро претпријатија во ЕУ преку мултимедијални алатки

2021-02-15
AKKUEurope е меѓународен проект кофинансиран од Европската комисија во рамките на програмата Еразмус +. Проектот официјално започна во ноември 2020 година.
Малите и средните претпријатија играат важна улога во европската економија, но се особено погодени од недостиг на млади таленти, бидејќи тие не се во можност да се натпреваруваат со услугите што ги нудат средните претпријатија и големите компании во различни аспекти (на пр. Безбедност на работно место, ниво на плата, унапредување на можности). Малите и средни претпријатија можат и мора да реагираат на ова, посветувајќи посебно внимание на одржување на работоспособноста и вработливоста на постоечката работна сила.
Целта на проектот AKKU-Europe е систематски развој и валидација на мултимедијална кутија со алатки, погодна за целната група врз основа на постоечките инструменти, заедно со сопствениците и вработените во избрани мали и средни претпријатија. Досега, благодарение на драгоцениот придонес на шпанскиот партнер, Internet Web Solution (IWS), партнерите постигнаа многу важно достигнување, а тоа е тестирање и валидација на Проектната платформа за образовни ресурси преку Интернет (ОЕР). Платформата ОЕР е слободно достапна за сите корисници (т.е. не е потребно најавување и податоци) и во повеќејазична верзија (EN, GE, IT, MK, PL, ES), за да широко бидат распространети влијанието и видливоста на нејзината содржина.
Во следните две години, Платформата ќе биде домаќин на сите новости во врска со проекти, испоракит произведени од партнерството и релевантни информации кои се однесуваат на темата работоспособност во Европа.

Секој дел од платформата е дигитално „складиште“ на низа извори и ресурси што партнерите ќе ги развиваат и спроведуваат во следните две години.
Особено релевантна ќе биде АНАЛИЗАТА на постоечките алатки за вработливост и следниов TOOLBOX - два многу стратешки резултати на проектот.
Анализата на постоечките алатки следи два главни критериуми:
• Која организациска димензија се однесува на овие алатки?
• Здравје и перформанси
• Знаење, техничка способност (вештини)
• Вредности, ставови, мотивација
• Работно опкружување, работна организација, лидерство
• Кое е нивното очекувано влијание?
• Зголемување на свеста за темата
• Анализа и проценка на тековниот статус на динамиката на работоспособноста
• Спроведување на нови модели на работоспособност

Врз основа на каталогот за критериуми, проектниот експертски конзорциум ќе избере најмалку 30 инструменти за кутијата со алатки која ќе може да се користи низ цела Европа. Избраните инструменти ќе бидат прилагодени на потребите на микро и МСП за взаемна корист на работодавачите и вработените.
За целите на дисеминација и видливост многу важен е делот СОРАБОТНИЦИ: засегнати страни од областа претприемништво, организациска култура, деловни консултации, итн., ќе можат да се приклучат на АККУ-Европа заедницата, и ќе бидат информирани за проектните резултати и постигнувања.
Институт за развој на заедницата (ИРЗ), како проектен партнер активно ќе придонесе за успешна имплементација на проектните активности: интелектуални резултати, активности за дисеминација, итн. Во рамките на проектот АККУ-Европа, ИРЗ ќе организира транснационален проектен состанок (TPM3) и настан за дисеминација E2, во Тетово, Република Македонија.

Повеќе информации за проектот АККУ-Европа и ИРЗ, можете да прочитате на:
ИРЗ веб-страна: https://irz.org.mk/
ИРЗ Facebook: https://www.facebook.com/irztetovo/
ИРЗ: Инстраграм: https://www.instagram.com/cdi.mk/

Партнери