EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Тест за компетенција

Повратни информации

See tool

General info
Module: Тест за компетенција
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобивки од алаткатаClick to read  
ВреметраењеClick to read  
Како се користи алатката?Click to read  
Unit 2: Тест за компетенции – Во што сум добар?

Тест за компетенции – Во што сум добар?Click to read  
Какви компетенции постојат?Click to read  
This is why everyone should take a competence testClick to read  
Кои се ваши силни страни?Click to read  
Тест за компетенции и ЕвалуацијаClick to read  
Вашиот кариерен херој е...Click to read  
Опис на целта

Кога се планира и оформува кариера на една индивидуа, преференците и интересите се на прво место. Основните прашања се “Што сакам јас?” и “Што сакам да правам?”. Еден фактор не треба да се занемари: “Што правам добро?”. Тестот за компетенција ќе ви даде одговор токму на ова прашање. Полето на можни вештини и јаки страни е широко, тестот за компетенција ќе ви покаже во кои области сте особено добри, со цел да бидете успешни. Алатката објаснува што е прикажано во тестот за компетентност, зошто секој треба да направи такво самотестирање, со цел да ги открие силните страни...

Придобика од алатката

Водичот објаснува што се компетенции, какви видови компетенции постојат и зошто некој треба да учествува во тест за компетентност. Прашалникот ви дава можност да направите краток тест за компетентност и да оцените кој тип на херој во кариерата сте вие.

Како да се користи алатката

Алатката е поделена на 2 дела.
1. Водич за компетенции
2. Тест за компетенции
Прочитајте го овој водич внимателно и искористете ги информациите што ги нуди. Тестот за компетенции ви помага да откриете кој тип на херој во кариерата сте вие.

Времетраење

20 minutes

 Материјал поврзан со обуката

Партнери