General information
Tool:

Тест за компетенција

Kind of tool:
Checklist 
Target group:
 
Duration in minutes:
20 minutes 
Description of the tool:
Кога се планира и оформува кариера на една индивидуа, преференците и интересите се на прво место. Основните прашања се “Што сакам јас?” и “Што сакам да правам?”. Еден фактор не треба да се занемари: “Што правам добро?”. Тестот за компетенција ќе ви даде одговор токму на ова прашање. Полето на можни вештини и јаки страни е широко, тестот за компетенција ќе ви покаже во кои области сте особено добри, со цел да бидете успешни. Алатката објаснува што е прикажано во тестот за компетентност, зошто секој треба да направи такво самотестирање, со цел да ги открие силните страни... 
Benefit of the tool:
Водичот објаснува што се компетенции, какви видови компетенции постојат и зошто некој треба да учествува во тест за компетентност. Прашалникот ви дава можност да направите краток тест за компетентност и да оцените кој тип на херој во кариерата сте вие. 
Duration:
20 minutes 
How to use the tool:
Алатката е поделена на 2 дела. 1. Водич за компетенции 2. Тест за компетенции Прочитајте го овој водич внимателно и искористете ги информациите што ги нуди. Тестот за компетенции ви помага да откриете кој тип на херој во кариерата сте вие.  
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
CIT