EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Вклучување - воведување нови вработени

Повратни информации

General info

PPT
Module: Вклучување - воведување нови вработени
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобика од алатката Click to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Вклучување – Воведување нови вработени

ВоведClick to read  
Дефиниција: Што значи вклучување?Click to read  
7 предности во процесот на вклучувањеClick to read  
План за вклучување: модел од 3 фазиClick to read  
Кога започнува вклучувањето и колку време трае?Click to read  
Кој е вклучен во процесот на вклучување?Click to read  
Грешки при вклучување: 3-те најлошиClick to read  
Листа за проверка на вклучувањеClick to read  
Опис на целта

Оваа алатка им овозможува на работодавците, менаџерите и претприемачите на микро и малите претпријатија подобро да ги интегрираат новите вработени. Новите вработени треба да се чувствуваат удобно уште од првиот ден. Затоа што задоволните вработени се помотивирани, попосветени, попродуктивни. И тие остануваат во компанијата подолго - што е сè позначајно, особено со оглед на недостиг на квалификувани работници.

Придобика од алатката

Водичот и листата за проверка им помагаат на работодавачите и менаџерите на малите и микро претпријатијата, како и на претприемачите во интегрирање на нови вработени. Процесот на вклучување е алатка за воведување нови луѓе во компанијата со јасна структура за новите вработени да можат да се чувствуваат удобно уште од првиот ден.

Како да се користи алатката

Алатката е подредена во 2 дела.
1. Водич за вклучување.
2. Листа за проверка на вклучување
Внимателно прочитајте го водичот и искористете ги информациите што ги нуди. Листата за проверка Ви помага да го достигнете секој чекор од процесот на вклучување.

Целна група

Работодавачи, менаџери на мали и микро претпријатија, претприемачи

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери