EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Работни сесии: интервјуа, состаноци и тимска работа

Повратни информации

General info

PPT
Module: Работни сесии: интервјуа, состаноци и тимска работа
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобивка од алаткатаClick to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Работни сесии: интервјуа, состаноци и тимска работа

ЦелиClick to read  
СодржиниClick to read  
Работни сесииClick to read  
ИнтервјуClick to read  
СостаноциClick to read  
Работилници за обукаClick to read  
План за акцијаClick to read  
Опис на целта

Алатката има за цел да ги прикаже различните работни сесии што може да се спроведат во малите и микро претпријатијата и како тие ефективно да се развијат.

Придобика од алатката

Алатката ќе ви овозможи да научите методи за промовирање на тимска работа, да се соочите со интервју за работа (и како интервјуирани и како интервјуер), да обучувате работници. Дополнително, целите вклучуваат: добивање информации, давање резултати, намалување на времето потребно за развој на проект или задача и зајакнување на вклученоста на корисниците и подобрување на производот.

Како да се користи алатката

За да го искористите максимумот од алатката, ви препорачуваме да ја прочитате внимателно и да ги забележувате идеите што ви паѓаат на ум кога ја читате. Тогаш ќе знаете што можете да имплементирате во вашиот бизнис и како да го направите тоа.

Целна група

Мали и микро претпријатија

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери