EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Брз тест за дигитализација - 2

Повратни информации

Tool

See tool

General info
Опис на целта

Измерете ја вашата дигитална зрелост во само неколку минути. Дигиталната трансформација или е успешна, или не е. Дигиталната трансформација бара огромни промени – тоа и е јасно на секоја компанија до сега. Но, технолошките решенија, сами по себе, не се доволни. Дигиталнизацијата ги засега сите област на вашата компанија – почнувајќи од стратегии, па однос со потрошувачи, се до корпорациската култура.
Целта на овој инструмент е тоа што го евалуира вашиот дигитален процес на трансформација.

Придобика од алатката

За пополнување на овој прашалник потребни се приближно 5-7 минути, а за евалуцијата околу 13-15 минути.

Како да се користи алатката

Алатката е поделена на 3 делови, и тоа:
1. Пополнување на прашалник,
2. Користење на евалуациската алатка за анализа,
3. Подготовка на план за акција.

Времетраење

20 minutes

 Материјал поврзан со обуката

Партнери