EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Каков лидер сте вие ?

Повратни информации

General info

PPT
Опис на целта

Оваа алатка овозможува идентификација на постојните типологии на лидери. Менаџерите можат да ја проценат нивната способност и однесување преку учество во прашалникот, за да можат да размислуваат за нивната работа и нивниот однос со своите вработени. Подолу ќе го најдете описот на секој профил и ќе се идентификувате со еден или повеќе од нив, следејќи ја теоријата на Даниел Големан, според која, кај секоја личност може да коегзистираат различни типови на лидери.

Придобика од алатката

Придобивката од алатката е да се анализира сопствениот став како менаџер, да се размислува за него и да се разбере како да се подобри. Менаџерот ќе може да усвои некои однесувања, инспирирани од секој профил, така што тој/таа ќе може да го разбере најдобриот начин за пристап и справување со секоја ситуација, што ќе доведе до подобрување на неговото/нејзиното управување со работата.

Како да се користи алатката

Придобивката од алатката е да се анализира сопствениот став како менаџер, да се размислува за него и да се разбере како да се подобри. Менаџерот ќе може да усвои некои однесувања, инспирирани од секој профил, така што тој/таа ќе може да го разбере најдобриот начин за пристап и справување со секоја ситуација, што ќе доведе до подобрување на неговото/нејзиното управување со работата.

Целна група

Работодавачи на микро и мали претпријатија

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери