EN | DE | ES | IT | MK | PL

PARTNERS


Опис на Институт за развој на заедницата, ИРЗ

Институт за развој на заедницата (ИРЗ) е невладина и непрофитна национална чадор организација за развој, образование и социјални услуги. Здружението како неформална група ја започна својата работа кон крајот на 1994 година и со првата официјална регистрација од Министерството за внатрешни работи започна во 1996 година. Искуството на ИРЗ се заснова на повеќе од 25 години работа во заедницата, решавање на проблемите и потребите на граѓаните и помагање во надминување на предизвиците. Стратешки цели: 1. Подобрување на условите за живот и животниот стандард; 2. Зајакнување на демократијата и граѓанското општество; 3. Стручно образование и обука / ИТ обука; 4. Економски развој; 5. Социјални услуги за ранливи групи; 6. Социјална кохезија Методи на работа на ИРЗ: а Семинари; б Конференции; в Работилници; г. Објавување на печатени едукативни материјали; д. Изработка на аудио и видео едукативен материјал; ѓ Консултации и менторирање; е. Обуки за стручно образование; ж. Студиски патувања и размени Во моментов, ИРЗ има 8 вработени во своето седиште во Тетово, Македонија, а исто така има и национални координатори на проекти како фокусни точки во различни региони. ИРЗ работи на локално, национално и меѓународно ниво, обезбедувајќи услуги и спроведувајќи активности во различни региони и во партнерство, во разни земји. Програмските активности ги спроведува на 4 континенти: Азија, Африка, Европа и Северна Америка. ИРЗ има големо знаење и искуство во спроведување на проекти финансирани од ЕУ, обезбедувајќи високо квалитетни резултати и услуги: - создавање разновидни е-платформи и отворени едукативни ресурси, курсеви за е-учење и има многу силен потенцијал и човечки капацитети за имплементација на проекти поврзани со е-учење. - поседува релевантно знаење и искуство во спроведување на програмите за Стручно Образование, нуди обуки во соработка со локални и државни институции на различни теми. - организацијата е верификуван давател на услуги на стручно образование и обука и образование на возрасни од страна на Министерството за образование и наука на Македонија. - добро позиционирана во Македонија како организација што работи на развој на образование за возрасни и е призната од институциите како релевантна организација од таа област, потврдена со потпишан меморандум за разбирање и соработка - работи како социјално претпријатие и нуди производи и услуги на заедницата. - организацијата е секретаријат на националната платформа за економски развој која собира универзитети, трговски комори, организации на граѓанското општество и други релевантни институции

CIT GmbH

The CIT GmbH is the Regional Development Agency (RDA) of the Federal District Spree-Neisse. The CIT GmbH carries out all relevant activities of an RDA like settlement and support service of companies and support service of new business (Entrepreneurship Incubator). Furthermore, the CIT GmbH is responsible for the broadband development in the district and is active in the development as well as company of German-Polish contacts. With the structural change in the region and the associated loss of jobs and know-how (brain drain) the CIT GmbH is searching for new markets for companies of the district to keep the skilled workers in the region. The CIT GmbH is experienced in the project work at Land, Federal and EU level. The projects are mostly focused on the needs of enterprises starting from investments up to personnel qualification. The CIT GmbH provides a whole chain of supporting opportunities for potential entrepreneurs, starting with low-level offers to gain entrepreneurial competencies, advise well before and afterwards the real start of a business, micro financing and European exchange of entrepreneurs.

CASE – Center for Social and Economic Research

CASE – Center for Social and Economic Research is an independent, non-profit economic and public policy research institution established in 1991 in Warsaw. CASE today is an internationally-renowned think tank drawing on the talents of prominent economists and driving the creation of a network of partner institutions in transition countries. According to the 2017 Global Go To Think Tank Index, CASE was ranked the number one think tank in Central and Eastern Europe. CASE also had the honour of being the second-ranked social policy think tank in the world, behind the Urban Institute and ahead of the Brookings Institution, both in the United States. On a daily basis, CASE carries out policy-oriented research and development assistance projects, aiming to provide objective economic analysis and to promote constructive solutions to the challenges of transition, reform, integration and development in order to improve the socio-economic well-being of societies. CASE focus thematic areas include: 1. Fiscal Policy, macroeconomics and public finance 2. European Neighborhood Policy, enlargement, trade and economic integration 3. Labor markets, human capital and social policy 4. Investment incentives, innovation, competitiveness and entrepreneurship 5. Reforms, growth and poverty reduction in developing and transition countries. CASE also aims to contribute to new debates facing Europe, including the economic impact of climate change mitigation policies and the economics of energy policy. CASE has extensive experience in working with the international donor community (including the European Parliament, various Directorates General of the European Commission, DFID, GDN etc. Open Society Institute, Eurofound, UNDP, USAID and World Bank). In particular, we have carried out numerous assignments for various Directorates-General of the European Commission (e.g., DG RTD, DG ECFIN, DG SANCO, DG TRADE, DG TAXUD). CASE as an institution has accumulated substantial experience in managing large-scale projects for broad set of stakeholders with wide geographical coverage (EU-28, IPA countries, the EU Neighborhood countries, Euro-Mediterranean partner countries, Russia, Asia, Central Asia and Africa). At the core of CASE’s researchers are the CASE Fellows. CASE experts are drawn from the academic community, the non-profit sector, private businesses and the public sector. This, combined with the wide-ranging geographic bases of our experts, ensures a diverse and multi-talented network of individuals who bring a wide range of expertise, experience and contacts to their CASE activities. CASE researchers have recognized evaluation and policy experience in socio-economic analyses resulting in deliverables of academic character and in the form of socio-economic policy recommendations. CASE expert team combines a diverse knowledge of professional and qualitative research techniques and proficiency in data analysis and interpretation. CASE has conducted numerous studies and economic analysis in various research areas, widely using various state-of-the-art economic models, modern empirical methods, econometric analysis tools, and providing both academic research in the form of reports (methodological, technical, analytical) and policy recommendations structured along the relevant research questions (in the form of policy oriented working papers, policy e-briefs, publications). Broad experience of CASE experts in provision of reports and policy recommendations guarantees precise analytical thinking, broad viewpoint on the research concept and research deliverables of the highest quality.

 

D-ialogo

The internationally operating consultancy firm d-ialogo has been successfully operating for 16 years. We are focusing on demographic change, change management of SME and workability of staff and management. d-ialogo was founded by Hans-Jürgen Dorr, an economist with interest in the development of entrepreneurs and the development of companies in cooperation with the staff. Clients include SMEs, especially in the manufacturing industries, german national and state ministries, municipalities, insurance companies, trade and industry confederations and others. Hans-Jürgen Dorr and his team worked extensively on Erasmus+, Equal and Adapt projects (financed by the European Commission). He is one of the leading experts around demographic change in Germany. d-ialogo assists institutions in the development and implementation of qualifications and trainings through state-of-the-art technologies, methodologies and learning solutions. One focus tackles the issue of curriculum writing, foremost the entire development of the Demografie-Lotsen and workability trainings, on behalf of the german government.

INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions is a leading provider of information technology (IT) and engineering services based in Málaga. Its business plan has received the finalist award from the City of Madrid in the National Business Competition sponsored by IdeCesem Business School. Internet Web Solutions is specialized in domains like Professional Web Design,Web Development,Software Development,E-Commerce Solutions,E-learning projects and SEO strategies.It also provides online marketing solutions and quality translation services. Internet Web Solutions is providing high-tech,custom and quality web design,Outsourced Web Development and Software Development services with latest and emerging Web Technologies,in particular PHP,Java Script,AjAx and newest DHTML IT languages. Internet Web Solutions has a result-oriented team under one roof that comprises of Software/Web/Creative Designers, Developers, SEO Experts, Programmers, Software Developers and Marketing professionals. Our aim is to make IT technology much more accessible to general and specialized public.

IDP SAS

IDP, with branch offices in Italy and in Brussels, was established in 1996 by partners working since 1991 in Brussels in the frame of EU policies and EU funding programmes. It relies on more than 20 year experience in the development, submission and management of successful EU projects. Since 1999, IDP develops and carries out also specialised training courses for VET and Adult learners focused exclusively on EU related issues (EU Institutions, policies, programmes, project management etc), delivering an average of +1000 hrs/year of training to +550 adult attendees/year. IDP organises also study visits in Brussels to the EU Institutions or the participation of groups of AL to major EU events (such as the Open Days of DG Regio); moreover, it takes part in all EU events held in Brussels (Info days, conferences, meetings etc) and has regulars contacts with officers and representatives of Brussels-based Institutions, practitioners, associations and projects. As a training service provider, IDP organises, manages and delivers high quality specialised training for Local and other public authorities, focusing on the various aspects of project management, planning, financial management, implementation, fund-raising, etc In addition to serving the public and third sector, IDP offers services to institutional clients from both national and regional governments. Moreover, IDP is currently a contractor of the EU Institutions/Agencies having been awarded in 2010 two contracts on the basis of competitive bidding.

 

IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, is a non profit organisation established in Brussels (Belgium) in 2003. The principal aim of IHF is to provide the community (including non profit and local authorities) with assistance for the development of a wider international cooperation through activities of specialised training on European policies and the dissemination of European values. One of the means to reach this objective is the organisation of highly specialised courses and seminars focused at the development of European projects. The courses focus on EU Policies and Legislation, International Relations and Project Management, promoting the possibility to participate in EU-funded programmes. IHF organises also study groups to Brussels for young graduates, local authorities representatives, SMEs, Universities, promoting mobility activities at different training levels. Since 2004 IHF organised more than 40 study visits to Brussels for more than 500 people. IHF took part as associate partner in previous EU funded projects, contributing mainly to Disseminaton and exploitation activities. IHF provides further assistance through continuous monitoring of EU legislation and European Institution activities, and consequent spread of related information, assistance in the search for partners and building up of networks. Thanks to its presence in Brussels IHF asbl developed relevant experience in the organisation of Dissemination and Valorisation activities at EU level, through contacts with MEPs, other European associations and Institutions, stakeholders, consumers groups etc.

Партнери