EN | DE | ES | IT | MK | PL

ПРИДРУЖНИ ПАРТНЕРИ
Платформата АККУ Европа има за цел да служи како Виртуелна заедница посветена на одржување на работната способност.

Вклучувањето на придружни партнери е од клучно значење за зголемување на влијанието и вредноста на Проектот АККУ Европа. На придружните партнерикако награда за нивната посветеност и придонес, ќе им биде понудена видливост преку сите проектни активности (особено во дисеминацијата), ран пристап до проектнитерезултати и ќе бидат споменати во ОЕР Платформата.

Партнери