EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Управување со персонал, Упатство за правилна проценка и мотивација

Повратни информации

General info

PPT
Module: Управување со персонал Упатство за правилна проценка и мотивација
Unit 1: Генерални информации

ЦелиClick to read  
СодржиниClick to read  
ВоведClick to read  
Unit 2: Quality circle: goals and rules

Цели на квалитетниот кругClick to read  
Квалитетен круг и правила на истиотClick to read  
Unit 3: Круг на квалитет: улоги и процес

4 улоги на квалитетен кругClick to read  
Процесот на квалитетен кругClick to read  
Unit 4: Како да ги зголемите работните перформанси

Како да се зголемат работните перформанси преку мотивираните вработени ?Click to read  
Unit 5: Како да го подобрите работниот перформанс преку мотивирање на вработените?

Како да го подобрите работниот перформанс преку мотивирање на вработените?Click to read  
Критериуми за проценка на вработенитеClick to read  
Unit 6: Сумирање клучни зборови

Клучни зборовиClick to read  
Опис на целта

Како лидер, не е секогаш возможно да имате увид во најмалите агли на вашата компанија. Вие зависите од помошта на вашите вработени, кога се работи за откривање на слабостите и нивно подобрување, на значаен начин.
Еден од инструментите за подобрување на квалитетот на вашата компанија е т.н. квалитетен круг. За разлика од едноставните состаноци на работните групи, јасната цел на оваа алатка е да донесе позитивни промени во вашата компанија. Важно е учеството да биде целосно волонтерски. Волонтирањето создава мотивација и води кон реални резултати.
Долгорочно, подобрувањето на квалитетот ќе стане иницијатива ако сите учесници во квалитетниот круг имаат позитивен став и го поддржуваат овој вид на соработка.

Придобика од алатката

1. Иницијатива и мотивација за работа
Со помош на квалитетните кругови, вашите вработени работат волонтерски и во тим, со цел да ја подобрат компанијата. Квалитетните кругови промовираат иницијатива и мотивација за работа.

2. Зголемување на работните перформанси
Ќе научите како на правилен начин да дадете критика и пофалба на своите вработени. Ова се важни задолженија на еден менаџер.

3. Проценка на перформансите на членовите на тимот
Ќе научите како да ги оценувате перформансите на вашите вработени.

4. Како да изведете квалитетен круг? Ќе ги научите улогите и чекорите за начинот на изведување на квалитетниот круг, со цел на подобрување на лидерските вештини.

Како да се користи алатката

За да го извлечете максимумот од оваа алатка, ви препорачуваме внимателно да ја прочитате и да направите забелешки за идеите што ви доаѓаат на ум во моментот на читање. Потоа, ќе знаете како да ја имплементирате оваа алатка во вашиот бизнис и како да ја применувате.

Времетраење

30 minutes

 Материјал поврзан со обуката

Партнери