EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Praca zdalna: czy nasza przestrzeń do pracy odpowiada naszym potrzebom?

Feedback

See tool

General info
Description

Z powodu pandemii wiele firm wdrożyło pracę zdalną, w wyniku czego pracownicy musieli zamienić swoje domy w biura. Pomimo wynikającego z tego kompromisu, polegającego na przeznaczeniu przestrzeni domowej na wspomniane "domowe biura", nie zawsze spełnia ona odpowiednie środki bezpieczeństwa. Narzędzie to umożliwia analizę stanowisk pracy w domu, aby zrozumieć, czy przyjęte środki i zwyczaje są odpowiednie, a jeśli nie, to przedstawione zostaną porady i zalecenia, jak je poprawić.

Korzyści

Narzędzie to pozwala pracownikowi zrozumieć, czy jego stanowisko jest dobrze przystosowane, czy też wymaga zmian. Jednocześnie narzędzie to jest również przydatne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwoli im poznać aktualny stan miejsc pracy pracowników.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie to jest przedstawione w formie ankiety "tak/nie", którą mają wypełnić zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwa. Odpowiedzi twierdzące oznaczałyby, że środki przyjęte przez pracowników są prawidłowe i nie należy wprowadzać żadnych zmian, z drugiej strony, odpowiedzi przeczące wymagałyby przeczytania zaleceń zawartych w ostatniej kolumnie, aby dowiedzieć się, jakie środki należy podjąć ze względu na zdrowie, pracę i efektywność. Na koniec zostanie przedstawiona lista kontrolna, która pozwoli zweryfikować, czy domowe stanowisko pracy uwzględnia warunki niezbędne do wydajnej pracy.

Grupa docelowa

Administracja i pracownicy

Czas trwania

20 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy