EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Без стрес со стресот – Проверка на стресот

Повратни информации

Tool

General info

PPT
Опис на целта

Не е лесно да се каже дали сте само малку преморени и подготвени за одмор или дали стресот ве прави болни. Вашите вработени исто така може да бидат исцрпени поради постојан стрес. Што е со вашата компанија?
Целта на оваа проверка на стресот е да се препознае сопствената стресна ситуација и да се направи стресната ситуација транспарентна со вработените.
Алатката е алатка за управување. Може да се користи без надворешни консултанти.

Придобика од алатката

Проверката на стресот ви овозможува да го намалите сопствениот стрес и да го препознаете факторот на стрес на вашите вработени и, во зависност од резултатот, брзо да ги преземете вистинските мерки за подобрување на ситуацијата. Рецензијата трае 10 минути и на тој начин се постигнуваат јасни резултати во најкус можен рок.

Како да се користи алатката

Ве молиме штиклирајте „да“ ако соодветната изјава е точна. Ве молиме изберете „да“ или „не“, дури и ако ви е тешко.
Во првиот дел од проверката на стресот, ќе најдете некои типични симптоми кои ќе ви дадат навестувања за тоа дали вашата изложеност на стрес веќе води до знаци на хроничен замор или физичка болест.
Во вториот дел, ќе најдете соодветни изјави за знаци кои укажуваат на стрес кај вработените во вашата компанија.
Откако ќе ги обработите двата дела од проверката, размислете со кои точки би сакале активно да се занимавате во иднина:
- Каде гледате потреба од акција?
- Какви можности за подобрување постојат?
Ве молиме внесете ги потребните мерки во акциониот план.

Целна група

Извршни директори, сопственици и управни директори

Времетраење

10 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери