General information
Tool:

Zapobieganie ryzyku zawodowemu

Kind of tool:
Guides 
Target group:
Kadra kierownicza i m艂odzi pracownicy 
Duration in minutes:
30 minut 
Description of the tool:
Narz臋dzie jest przydatne dla m艂odych pracownik贸w, aby byli 艣wiadomi ryzyka zawodowego, kt贸re mo偶e wyst膮pi膰 w miejscu pracy i wiedzieli, jak mu zapobiega膰. 艢rodowisko pracy mo偶e stwarza膰 zagro偶enia dla bezpiecze艅stwa pracownik贸w przez przedmioty takie jak: drabiny, schody, komputery lub inny sprz臋t informatyczny. W takich przypadkach postawa pracownika ma fundamentalne znaczenie, poniewa偶 w celu zapobiegania ryzyku powinien on zawsze prawid艂owo korzysta膰 ze sprz臋tu i narz臋dzi pracy oraz informowa膰 prze艂o偶onego w przypadku wyst膮pienia ryzyka. Dzi臋ki poni偶szym wskaz贸wkom m艂odzi pracownicy i ich prze艂o偶eni otrzymaj膮 zalecenia dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i 艣rodk贸w zapobiegawczych w miejscu pracy, kt贸re mog膮 zastosowa膰, aby unikn膮膰 ryzyka i zagro偶e艅 oraz zapewni膰 pracownikowi odpowiednie warunki pracy. 
Benefit of the tool:
Dzięki wskazówkom zawartym w narzędziu, dotyczącym ryzyka zawodowego i zapobiegania mu, przełożeni i młodzi pracownicy zdobędą informacje i poznają odpowiednie wytyczne, aby sprawdzić, czy miejsca pracy spełniają wymagania. Do tego celu przygotowany został formularz wyposażony w pola w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i czerwonym. Pole zielone oznacza, że wszystko jest w porządku, a wymagania są spełnione, pole niebieskie, wskazuje, że należy coś dodać/zmienić; z kolei czerwone wskazuje, że należy podjąć konieczne środki i wdrożyć konkretne zmiany w celu spełnienia wytycznych. 
Duration:
30 minut 
How to use the tool:
Narz臋dzie jest podzielone na 5 obszar贸w: 1. Ryzyko w zarz膮dzaniu m艂odymi talentami. 2. Ryzyko w biurze. 3. Ryzyko i prewencja. 4. Higiena postawy cia艂a 5. Dzia艂ania w miejscu pracy W pierwszej kolejno艣ci kierownicy przedsi臋biorstw zapoznaj膮 si臋 z wytycznymi i zaznaczaj膮 pola w kolorze zielonym, niebieskim lub czerwonym, w zale偶no艣ci od dzia艂a艅 podj臋tych w ich przedsi臋biorstwie. W ten spos贸b b臋d膮 w stanie okre艣li膰, kt贸re wytyczne s膮 ju偶 stosowane, kt贸re powinny zosta膰 poddane niewielkim zmianom, a kt贸re wymagaj膮 radykalnej zmiany. Pozwoli im to szybko i wyra藕nie okre艣li膰, co nale偶y zrobi膰, i b臋d膮 mogli przygotowa膰 list臋 rzeczy do zrobienia, aby okre艣li膰 艣rodki, kt贸re b臋d膮 musieli wdro偶y膰 w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa w miejscu pracy. Ponadto, kierownicy powinni r贸wnie偶 przekaza膰 wytyczne pracownikom, aby mogli oni wzi膮膰 je pod uwag臋 i zadba膰 o swoje bezpiecze艅stwo.  
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
IWS 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

The materials published on the AKKU project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.