General information
Tool:

Без стрес со стресот – Проверка на стресот

Kind of tool:
Checklist 
Target group:
Извршни директори, сопственици и управни директори 
Duration in minutes:
10 мин 
Description of the tool:
Не е лесно да се каже дали сте само малку преморени и подготвени за одмор или дали стресот ве прави болни. Вашите вработени исто така може да бидат исцрпени поради постојан стрес. Што е со вашата компанија? Целта на оваа проверка на стресот е да се препознае сопствената стресна ситуација и да се направи стресната ситуација транспарентна со вработените. Алатката е алатка за управување. Може да се користи без надворешни консултанти.  
Benefit of the tool:
Проверката на стресот ви овозможува да го намалите сопствениот стрес и да го препознаете факторот на стрес на вашите вработени и, во зависност од резултатот, брзо да ги преземете вистинските мерки за подобрување на ситуацијата. Рецензијата трае 10 минути и на тој начин се постигнуваат јасни резултати во најкус можен рок. 
Duration:
10 мин 
How to use the tool:
Ве молиме штиклирајте „да“ ако соодветната изјава е точна. Ве молиме изберете „да“ или „не“, дури и ако ви е тешко. Во првиот дел од проверката на стресот, ќе најдете некои типични симптоми кои ќе ви дадат навестувања за тоа дали вашата изложеност на стрес веќе води до знаци на хроничен замор или физичка болест. Во вториот дел, ќе најдете соодветни изјави за знаци кои укажуваат на стрес кај вработените во вашата компанија. Откако ќе ги обработите двата дела од проверката, размислете со кои точки би сакале активно да се занимавате во иднина: - Каде гледате потреба од акција? - Какви можности за подобрување постојат? Ве молиме внесете ги потребните мерки во акциониот план.  
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
D-IALOGO 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

The materials published on the AKKU project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.