General information
Tool:

Здраво работно место – Клучни области на влијание

Kind of tool:
Guides 
Target group:
Вработен/Работодавач 
Duration in minutes:
20 мин 
Description of the tool:
Алатката има за цел да ги прикаже различните клучни области на влијание врз кои може да се мобилизираат или да се влијае врз иницијативите за здрави работни места. Работодавците или вработените можат да изберат од понудените клучни области за кои сметаат дека треба да посветат поголемо внимание со цел да влијаат на подобрување или создавање здраво работно место и како ефективно да ги развијат клучните области.  
Benefit of the tool:
Алатката ќе ви овозможи да создадете здраво работно место, со избирање и имплементирање на методот „упатство за учење“ дадено од клучните области на влијание. Оваа конструирана алатка може да биде корисна, а исто така може да се примени на оние работни места и бизниси каде што има евиденција за повреди или болести поврзани со работата, или на работно место кое носи посебна тежина од горенаведените записи, особено на места каде што има малку познавање на важноста на одржување или создавање здраво работно место. 
Duration:
20 мин 
How to use the tool:
За да го искористите максимумот од алатката, препорачуваме да ја прочитате внимателно, потоа да го изберете клучното ниво на приоритет и да продолжите да забележувате за секој метод додека го читате. Потоа ќе го откриете проблемот, ќе изберете метод на имплементација и како понатаму да го оцените процесот. 
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
CDI